шорсткий коефіцієнт сила тертя дорівнює

шорсткий коефіцієнт сила тертя дорівнює


задача 17551

Тіло вагою Р знаходиться в рівновазі на шорсткій похилій площині з кутом нахилу 30°. Визначити коефіцієнт тертя ковзання μ.

задача 17714

Частці масою m = 1 кг повідомили початкову швидкість v0 = 1 м/с і вона починає рухатися по шорсткій горизонтальній поверхні, причому коефіцієнт тертя f її об цю поверхню лінійно залежить від координати х: f = αx, где α = 10–3 м–1. Знайти, який шлях пройде частка до зупинки.

задача 18295

Брусок лежить на шорсткій похилій опорі (див. малюнок). На нього діють три сили: сила тяжіння mg, сила нормальної реакції опори N і сила тертя Fтр. Якщо брусок покоїться, то модуль суми сил N і Fтр дорівнює
1) N+Fтр;
2) mg;
3) (N+mg)cosα;
4) Fтрsinα.

задача 20950

На шорсткій кривій, розташованій у вертикальній площині, знаходиться важка точка. Визначити область зміни аргументу х, що відповідає рівноважному стану точки, якщо коефіцієнт тертя f = 0,5, а крива задана рівняннями:

задача 20964

Верхній кінець драбини спирається на гладку вертикальну стіну, а нижній знаходиться на шорсткуватому підлозі. Коефіцієнт тертя між драбиною і підлогою дорівнює 0,5. При якому нахилі драбини вона буде перебувати в рівновазі?

задача 20965

Однорідний стрижень АВ спирається об шорстку підлогу і утримується в рівновазі горизонтальною ниткою ВС (рис. 95). Коефіцієнт тертя між стрижнем і підлогою дорівнює 0,5. При якому нахилі стрижня можлива ця рівновага?

задача 22872

На шорсткій дошці на відстані l від її кінця знаходиться суцільний циліндр (рис.4.26). Дошку починають рухати із прискоренням а0 ліворуч. З якою швидкістю щодо дошки рухатиметься центр мас циліндра в той момент, коли він перебуватиме над краєм дошки? Рух циліндра щодо дошки відбувається без ковзання.

задача 40582

Тілу повідомляється початкова швидкість v0 = 6,6 м/с, і воно починає ковзати вгору по шорсткій похилій площині, що складає кут α = 30° з горизонтом. Коефіцієнт тертя ковзання f = 0,2. Визначити час досягнення найвищого положення тіла і пройдений тілом за цей час шлях.

Другие предметы