атомарного водню спектральна лінія який

атомарного водню спектральна лінія який


задача 11920

Атомарный водород, возбужденный светом определенной длины волны, при переходе в основное состояние испускает только три спектральные линии. Определить длины волн этих линий и указать, каким сериям они принадлежат.

задача 14054

Визначте число спектральних ліній, що випускаються атомарним воднем, збудженим на n-й енергетичний рівень.

задача 14727

Які лінії містить спектр атомарного водню у діапазоні довжин хвиль від 95 до 130 нм?

задача 15537

Яким серіям належать такі спектральні лінії атомарного водню: 3970

задача 15841

На дифракційну решітку нормально падає пучок світла від розрядної трубки, наповненої атомарним воднем. Постійна решітки d = 5 мкм. Якому переходу електрона відповідає спектральна лінія, яка спостерігається за допомогою цієї решітки в спектрі п'ятого порядку під кутом φ = 41°?

задача 17277

Атомарний водень бомбардируется пучком електронів, що рухаються зі швидкістю 2,1 Мм/с. Визначте довжини хвиль, які спостерігаються в спектрі випромінювання водню.

задача 17279

Випромінюванням, що випускаються одноразово іонізованим гелієм, збудженим до 4-го енергетичного рівня, опромінюють атомарний водень, що знаходиться в нормальному стані. Знайдіть довжини хвиль резонансного поглинання атомів водню.

задача 17776

Скільки ліній спостерігається в спектрі поглинання атомарного водню в діапазоні довжин хвиль від 94,5 нм до 110 нм? Вкажіть довжини хвиль цих ліній.

задача 26288

В 1 см3 атомарного водню при нормальних умовах утримується 2,7·1019 атомів. Оцініть час, протягом якого 0,1 частина атомів водню перетворюється на молекули. Вважати, що кожне зіткнення двох атомів призводить до утворення молекули. Радіус атома водню 0,06 нм.

задача 50435

Атомарний кисень О, молекулярний кисень О2 і озон О3 окремо один від одного розширюються ізобарично, при цьому витрачається кількість теплоти Q. Визначити, яка частка тепла витрачається 1) на роботу розширення; 2) на зміну внутрішньої енергії О, О2 і О3.