період напіврозпаду радіоактивний ізотоп активність дорівнює визначити час

період напіврозпаду радіоактивний ізотоп активність дорівнює визначити час


задача 10460

Знайти період напіврозпаду T1/2 радіоактивного ізотопу, якщо його активність за час t = 10 сут зменшилася на 24% в порівнянні з початковою.

задача 10462

Активність А деякого ізотопу за час t = 10 діб зменшилася на 20%. Визначити період напіврозпаду T1/2 цього ізотопу.

задача 10465

Лічильник α-частинок, встановлений поблизу радіоактивного ізотопу, при першому вимірі реєстрував N1 = 1400 частинок в хвилину, a через час t = 4 год - тільки N2 = 400. Визначити період напіврозпаду Т1/2 ізотопу.

задача 10469

З кожного мільйона атомів радіоактивного ізотопу кожну секунду розпадається 200 атомів. Визначити період напіврозпаду Т1/2 ізотопу.

задача 10929

З кожного мільярда атомів препарату радіоактивного ізотопу кожну секунду розпадається 1600 атомів. Визначити період Т напіврозпаду.

задача 10930

Активність a препарату деякого ізотопу за час t = 5 діб зменшилася на 30%. Визначити період Т напіврозпаду цього препарату.

задача 10933

Знайти період напіврозпаду Т радіоактивного препарату 15Р32, якщо його активність за час t = 20 діб зменшилася на 62% в порівнянні з початковою.

задача 10938

Лічильник α-частинок, встановлений поблизу препарату 15Р32, при першому вимірі реєстрував N1 = 6400 частинок в хвилину, а через час t = 10 діб — тільки N2 = 4000. Визначити період Т напіврозпаду препарату.

задача 11056

Широко застосовуваний в агробіологічних і зоотехнічних дослідженнях радіоактивний фосфор 15Р32 має період напіврозпаду 14,3 діб. Визначити постійну розпаду λ цього ізотопу, середній час життя τ його атома і активність α 1 мг радіофосфора.

задача 11133

Для підвищення врожайності насіння пшениці були намочені в розчині азотнокислого натрію, в якому натрій був радіоактивним ізотопом Na24. Загальна активність розчину, ввібраного зерном, була 1,6 мкКі. У скільки разів зменшилася активність зерна через три доби після передпосівної обробки?

задача 11140

Визначити кількість Р32, активність якого дорівнює 1 мкКі.

задача 11871

За який час розпадається 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 ч?

задача 11936

За час t = 8 діб розпалося k = 3/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу. Визначити період напіврозпаду T1/2.

задача 11942

Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного изотопа серебра, регистрирует поток β-частиц. При первом измерении поток Ф1 частиц был равен 87 с–1, а по истечении времени t = 1 сут поток Ф2 оказался равным 22 с–1. Определить период полураспада T1/2 изотопа.

задача 12491

За який час t розпадається ΔN/N0 = 3/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 ч?

задача 12492

За який час розпадається 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу з періодом напіврозпаду 24 год.

задача 12511

Активність А препарату зменшилася в k = 250 разів. Скільком періодам напіврозпаду T1/2 дорівнює минулий проміжок часу t?

задача 12652

Який ізотоп вийде з актинію 89Ас225 після трьох α-розпадів і одного β-розпаду. Визначити активність 10–7 г актинію-225, якщо період напіврозпаду 10 днів.

задача 13928

Визначити вік древніх дерев'яних предметів, якщо відомо, що питома активність ізотопу 6С14 в них становить 3/5 питомої активності цього ізотопу в тільки зрубаних деревах. Період напіврозпаду ядер 6С14 дорівнює 5570.

задача 14112

Первісна маса радіоактивного ізотопу , має період напіврозпаду T = 14,3 сут, дорівнює m. Число атомів, що розпалися за час t = 28,6 сут, становить ΔN = 0,4·1023. Знайдіть m.

задача 14178

Застосовуваний для придушення весняного проростання овочів радіоактивний кобальт-60 має період напіврозпаду 5,3 року. У овочесховищі знаходиться кобальт-60, що має активність 10 Кі. Визначити активність цього ізотопу кобальту через 2 роки.

задача 14254

Визначте період напіврозпаду і початкову активність вісмуту , якщо відомо, що вісмут масою m = 1 г, викидає 4,58·1015 β-часток за 1 секунду. У скільки разів зміниться активність за місяць?

задача 14262

Ізотоп відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і його активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 100 сут. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 138 діб.

задача 14278

Ізотоп 83Вi210 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер Δ

задача 14300

Визначте, яка частина початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу розпадеться за час t, що дорівнює двом періодам напіврозпаду T1/2.

задача 14302

Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу актинію становить 10 діб. Визначте час, за який розпадеться 1/3 початкової кількості ядер актинію.

задача 14304

Виведіть формулу для швидкості (активності) радіоактивного розпаду через період напіврозпаду Т1/2 і початкове число N0 радіоактивних атомів.

задача 14305

Первісна маса радіоактивного ізотопу йоду (період напіврозпаду T1/2 = 8 сут) дорівнює 1 г. Визначте: 1) початкову активність ізотопу, 2) його активність через 3 сут.

задача 14309

Визначте період напіврозпаду Т1/2 деякого радіоактивного ізотопу, якщо його активність за 5 діб зменшилася в 2,2 рази.

задача 14310

Визначте питому активність а (число розпадів за 1 с на 1 кг речовини) ізотопу , якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 4,5·109 років.

задача 14311

Ізотоп зазнає радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 м Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність A0 заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 5·103 років. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т = 7·103 років.

задача 14366

Ізотоп 27Co60 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 3 года. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 5,2 лет.

задача 14371

Ізотоп 27Co58 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0. Число ядер Δ

задача 14397

При визначенні періоду напіврозпаду короткоживучого радіоактивного ізотопу, яким забруднено м'ясну сировину, використаний лічильник Гейгера. За 1 хвилину на початку спостереження було нараховано 250 імпульсів, а через 1 годину - 92 імпульси. Визначити постійну розпаду і період напіврозпаду, беручи до уваги, що число імпульсів, реєстрованих лічильником, пропорційне числу атомів, що розпалися.

задача 14563

Ізотоп 86Rn227 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність до заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 3 сут. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює T1/2 = 3,8 сут.

задача 14619

За який час розпадається 1/5 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 год?

задача 14709

Кролику масою 5 кг ввели з їжею радіоактивний натрій-24 з періодом напіврозпаду 15 годин з розрахунку 0,02 мкКі на 1 кг маси тварини. Визначити активність натрію-24 в тілі кролика через добу. Природне виведення натрію з організму прийняти рівним 50% за добу.

задача 15348

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила 100 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу, який дорівнює половині періоду напіврозпаду.

задача 15349

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 100 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/3. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15350

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 1000 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/2. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15353

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 300 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = 3T/2. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15357

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 216 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/4. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15360

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 450 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/6. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15361

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 157 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/5. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15363

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 987 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/8. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15364

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 541 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/3. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15365

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 613 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/9. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15366

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 725 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/12. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15718

Визначити число ядер, що розпадаються в зразку радіоактивного ізотопу фосфору 15Р32 за 1 хв і за 5 діб якщо маса ізотопу дорівнює 1 г, а період напіврозпаду 14,3 діб.

задача 15748

Визначте період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо η = 0,1 початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 3,22 ч. Визначте цей елемент.

задача 15762

Визначте період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо η = 0,7 початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 2,34 ч. Визначте цей елемент.

задача 15875

Знайти масу радону, активність якого дорівнює 2 кюрі. Період напіврозпаду радону T1/2 = 3,8 дні.

задача 15973

Період напіврозпаду радію 1600 років. Обчислити середню тривалість життя атомів радію в роках.

задача 16269

Період напіврозпаду ізотопу кобальту 27Co60 дорівнює 5,3 року. Визначте, яка частка (%) початкової кількості ядер цього ізотопу розпадається за час t = 5 років.

задача 16285

Беручи, що всі атоми ізотопу йоду 53I131 (період напіврозпаду Т1/2 = 8 сут.) масою m = 1 мкг радіоактивні, визначте: 1) початкову активність А0 цього ізотопу; 2) його активність А через 5 діб.

задача 16368

Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу аргону 18Ar41 дорівнює 110 хв. Визначити час, протягом якого розпадається 25% початкової кількості атомів.

задача 16375

Визначте період напіврозпаду Т1/2 радіоактивного полонію 84Po210, якщо m = 1 г цього ізотопу утворює в рік V = 89,5 см3 гелію при нормальних умовах.

задача 16406

Ізотоп 15P32 зазнає радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 м Розрахувати початкову кількість ядер N0 , число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), розпалися, за час t1 = 10 діб, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16641

Ізотоп 92U238 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 108 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16642

Ізотоп 88Ra222 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 5·103 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16643

Ізотоп 6C14 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 4·103 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16644

Ізотоп 53I131 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність А(t) в кінці проміжку часу t1 = 4 діб. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 8 діб.

задача 16645

Ізотоп 11Na22 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність А(t) в кінці проміжку часу t1 = 5 років. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т = 2,6 років.

задача 16682

Визначте число ядер, що розпадаються протягом часу t = 6 діб в радіоактивному ізотопі фосфору масою m = 2 мг. Період напіврозпаду фосфору Т = 14,3 сут.

задача 16886

Знайти енергію фотонів, здатних вибити з літію з роботою виходу 2,39 еВ електрони, що володіють кінетичною енергією 5,2 еВ.

задача 16886

Визначте, яка частина (%) початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу залишиться нерозпавшоюся після закінчення часу, рівного двом періодам напіврозпаду радіоактивних ядер.

задача 16900

Визначити скільки атомів 86Rn222 розпадеться за 12 годин з одного мільйона атомів, якщо період напіврозпаду 3,8 доби.

задача 17710

Період напіврозпаду 27Co60 дорівнює приблизно 5,3 роки. Визначити постійну розпаду і середню тривалість життя атомів цього ізотопу, а також яка частка початкової кількості ядер цього ізотопу розпадається через 5 років.

задача 19123

Період напіврозпаду калію-42 дорівнює 12 ч. При розпаді кожного ядра виділяється енергії 5 МеВ. Скільки енергії виділиться за добу в зразку, що містив спочатку 1 мг калію-42?

задача 19930

Відповідно до закону радіоактивності, будь-яка радіоактивна речовина розпадається зі швидкістю, пропорційною її кількості. Скільки розпадається радію за 60 років, якщо його початкова кількість була 48 г, а період його напіврозпаду дорівнює 1 622 років?

задача 19931

При радіаційному контролі яловичини вона давала на лічильнику Гейгера-Мюллера 128 імпульсів в секунду. Через чотири доби лічильник зареєстрував 90 імпульсів в секунду. Який період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, яким забруднена яловичина?

задача 20249

Визначити постійну розпаду і число атомів радону, що розпалися протягом доби, якщо первісна маса радону 10 р. Період напіврозпаду дорівнює 3,82 діб.

задача 22147

У скільки разів число розпадів ядер радіоактивного йоду 53I131 протягом першої доби більше числа розпадів протягом другої доби? Період напіврозпаду ізотопу 53I131 дорівнює 193 годинам.

задача 22327

Яка частина атомів радіоактивної речовини розпадеться за час t, що дорівнює трьом періодам напіврозпаду T1/2?

задача 22433

Стабільний ізотоп Ar40 опромінювали протягом 4 хвилин. При якій щільності потоку нейтронів питома активність аргону стане рівною 40 мКи·кг–1? Напишіть рівняння ядерної реакції.

задача 22507

Яка кількість матеріалу буде потрібна для спорудження захисного перекриття площею S для того, щоб при проходженні через нього γ-випромінювання від Со60 було ослаблено в n раз. Через якийсь час у стільки ж разів за рахунок радіоактивного розпаду це випромінювання зменшиться до проходження цього перекриття? Період напіврозпаду Co60 становить 5,25 років. Щільність матеріалу ρ = 11,34·103 кг/м3, його лінійний коефіцієнт ослаблення μ = 0,53 см–1, n = 4.

задача 22779

За півроку розпалося 40% деякого вихідного радіоактивного елемента. Визначити період напіврозпаду цього елементу.

задача 23161

Початкова маса ізотопу іридію 77Ir192 дорівнює m = 5 г, період напіврозпаду 75 діб. Визначте, скільки ядер розпадеться за 1 секунду у цьому препараті. Скільки атомів цього препарату залишиться через 30 діб і скільки разів зміниться активність препарату за цей час?

задача 23213

Визначити активність фосфору 15P32 масою 1 г, період напіврозпаду якого 14,3 діб.

задача 23285

Період напіврозпаду плутонію 2400 років. Визначити, яка частка атомів препарату плутонію розпадеться за 10 років та на скільки зменшиться його активність за 1 рік.

задача 23444

При розпаді радіоактивного полонію 210Ро масою m = 40 г протягом часу t = 10 год утворився гелій 4Не, який за нормальних умов зайняв об'єм V = 8,9 см3. Визначити період напіврозпаду Т1/2 полонія.

задача 23686

Активність деякої радіоактивної речовини зменшується у 2,5 рази за 7,0 діб. Знайти період напіврозпаду цієї речовини.

задача 23801

Середній час життя ізотопу вісмуту-214 становить 19,7 хв. Чому рівні стала радіоактивного розпаду та період напіврозпаду для цих ядер?

задача 23928

Визначити період напіврозпаду, якщо з 100 000 атомів радіоактивної речовини за 10 с розпадається 5 атомів.

задача 23941

Чому дорівнює маса чистого ізотопу Р32, якщо його активність становить 500 Бк?

задача 24291

Яка частка ядер радону 222Rn розпадається протягом тижня, якщо період напіврозпаду цих ядер 3,8 дня?

задача 24297

Активність деякого препарату за 10 днів зменшилась у чотири рази. Визначте період напіврозпаду речовини препарату.

задача 24298

За який час відносна кількість ядер стронцію зменшиться у вісім разів, якщо період напіврозпаду 28 років?

задача 24663

Визначте, що (і скільки разів) триваліше — три періоди напіврозпаду чи два середніх часу життя радіоактивного ядра.

задача 24823

Маса радіоактивного препарату ізотопу 4Be7 дорівнює m = 0,25 г. 1. Знайдіть значення початкової активності препарату та його питому активність. 2. Розрахуйте проміжок часу, протягом якого активність препарату зменшиться у k = 50 разів?

задача 26532

Чому дорівнює період Т напіврозпаду ізотопу, якщо за добу розпадається в середньому 750 атомів з 1000? 900 атомів з 1000? 1 атом з 1000?

задача 90138

Визначте початкову активність A0 ізотопу , маса якого 1 мкг, період напіврозпаду T1/2 = 8 діб.

Другие предметы