період напіврозпаду радіоактивний ізотоп активність дорівнює визначити час

період напіврозпаду радіоактивний ізотоп активність дорівнює визначити час


задача 10460

Знайти період напіврозпаду T1/2 радіоактивного ізотопу, якщо його активність за час t = 10 сут зменшилася на 24% в порівнянні з початковою.

задача 10462

Активність А деякого ізотопу за час t = 10 діб зменшилася на 20%. Визначити період напіврозпаду T1/2 цього ізотопу.

задача 10465

Лічильник α-частинок, встановлений поблизу радіоактивного ізотопу, при першому вимірі реєстрував N1 = 1400 частинок в хвилину, a через час t = 4 год - тільки N2 = 400. Визначити період напіврозпаду Т1/2 ізотопу.

задача 10469

З кожного мільйона атомів радіоактивного ізотопу кожну секунду розпадається 200 атомів. Визначити період напіврозпаду Т1/2 ізотопу.

задача 10929

З кожного мільярда атомів препарату радіоактивного ізотопу кожну секунду розпадається 1600 атомів. Визначити період Т напіврозпаду.

задача 10930

Активність a препарату деякого ізотопу за час t = 5 діб зменшилася на 30%. Визначити період Т напіврозпаду цього препарату.

задача 10933

Знайти період напіврозпаду Т радіоактивного препарату 15Р32, якщо його активність за час t = 20 діб зменшилася на 62% в порівнянні з початковою.

задача 10938

Лічильник α-частинок, встановлений поблизу препарату 15Р32, при першому вимірі реєстрував N1 = 6400 частинок в хвилину, а через час t = 10 діб — тільки N2 = 4000. Визначити період Т напіврозпаду препарату.

задача 11871

За який час розпадається 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 ч?

задача 11936

За час t = 8 діб розпалося k = 3/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу. Визначити період напіврозпаду T1/2.

задача 11942

Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного изотопа серебра, регистрирует поток β-частиц. При первом измерении поток Ф1 частиц был равен 87 с–1, а по истечении времени t = 1 сут поток Ф2 оказался равным 22 с–1. Определить период полураспада T1/2 изотопа.

задача 12491

За який час t розпадається ΔN/N0 = 3/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 ч?

задача 12492

За який час розпадається 1/4 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу з періодом напіврозпаду 24 год.

задача 12511

Активність А препарату зменшилася в k = 250 разів. Скільком періодам напіврозпаду T1/2 дорівнює минулий проміжок часу t?

задача 12652

Який ізотоп вийде з актинію 89Ас225 після трьох α-розпадів і одного β-розпаду. Визначити активність 10–7 г актинію-225, якщо період напіврозпаду 10 днів.

задача 13928

Визначити вік древніх дерев'яних предметів, якщо відомо, що питома активність ізотопу 6С14 в них становить 3/5 питомої активності цього ізотопу в тільки зрубаних деревах. Період напіврозпаду ядер 6С14 дорівнює 5570.

задача 14112

Первісна маса радіоактивного ізотопу , має період напіврозпаду T = 14,3 сут, дорівнює m. Число атомів, що розпалися за час t = 28,6 сут, становить ΔN = 0,4·1023. Знайдіть m.

задача 14178

Застосовуваний для придушення весняного проростання овочів радіоактивний кобальт-60 має період напіврозпаду 5,3 року. У овочесховищі знаходиться кобальт-60, що має активність 10 Кі. Визначити активність цього ізотопу кобальту через 2 роки.

задача 14254

Визначте період напіврозпаду і початкову активність вісмуту , якщо відомо, що вісмут масою m = 1 г, викидає 4,58·1015 β-часток за 1 секунду. У скільки разів зміниться активність за місяць?

задача 14262

Ізотоп відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і його активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 100 сут. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 138 діб.

задача 14278

Ізотоп 83Вi210 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер Δ

задача 14300

Визначте, яка частина початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу розпадеться за час t, що дорівнює двом періодам напіврозпаду T1/2.

задача 14302

Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу актинію становить 10 діб. Визначте час, за який розпадеться 1/3 початкової кількості ядер актинію.

задача 14304

Виведіть формулу для швидкості (активності) радіоактивного розпаду через період напіврозпаду Т1/2 і початкове число N0 радіоактивних атомів.

задача 14305

Первісна маса радіоактивного ізотопу йоду (період напіврозпаду T1/2 = 8 сут) дорівнює 1 г. Визначте: 1) початкову активність ізотопу, 2) його активність через 3 сут.

задача 14309

Визначте період напіврозпаду Т1/2 деякого радіоактивного ізотопу, якщо його активність за 5 діб зменшилася в 2,2 рази.

задача 14310

Визначте питому активність а (число розпадів за 1 с на 1 кг речовини) ізотопу , якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 4,5·109 років.

задача 14311

Ізотоп зазнає радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 м Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність A0 заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 5·103 років. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т = 7·103 років.

задача 14366

Ізотоп 27Co60 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 3 года. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 5,2 лет.

задача 14371

Ізотоп 27Co58 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0. Число ядер Δ

задача 14397

При визначенні періоду напіврозпаду короткоживучого радіоактивного ізотопу, яким забруднено м'ясну сировину, використаний лічильник Гейгера. За 1 хвилину на початку спостереження було нараховано 250 імпульсів, а через 1 годину - 92 імпульси. Визначити постійну розпаду і період напіврозпаду, беручи до уваги, що число імпульсів, реєстрованих лічильником, пропорційне числу атомів, що розпалися.

задача 14563

Ізотоп 86Rn227 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність до заданої радіоактивної речовини і її активність A(t) в кінці проміжку часу t1 = 3 сут. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює T1/2 = 3,8 сут.

задача 14619

За який час розпадається 1/5 початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу, якщо період його напіврозпаду Т1/2 = 24 год?

задача 14709

Кролику масою 5 кг ввели з їжею радіоактивний натрій-24 з періодом напіврозпаду 15 годин з розрахунку 0,02 мкКі на 1 кг маси тварини. Визначити активність натрію-24 в тілі кролика через добу. Природне виведення натрію з організму прийняти рівним 50% за добу.

задача 15348

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила 100 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу, який дорівнює половині періоду напіврозпаду.

задача 15349

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 100 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/3. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15350

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 1000 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/2. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15353

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 300 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = 3T/2. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15357

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 216 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/4. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15360

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 450 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/6. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15361

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 157 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/5. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15363

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 987 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/8. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15364

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 541 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/3. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15365

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 613 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/9. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15366

Активність радіоактивного ізотопу в початковий момент часу становила А = 725 Бк. Визначте активність цього ізотопу після закінчення проміжку часу t = T/12. Т — період напіврозпаду ізотопу.

задача 15718

Визначити число ядер, що розпадаються в зразку радіоактивного ізотопу фосфору 15Р32 за 1 хв і за 5 діб якщо маса ізотопу дорівнює 1 г, а період напіврозпаду 14,3 діб.

задача 15748

Визначте період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо η = 0,1 початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 3,22 ч. Визначте цей елемент.

задача 15762

Визначте період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо η = 0,7 початкової кількості ядер цього ізотопу розпалося за час t = 2,34 ч. Визначте цей елемент.

задача 15875

Знайти масу радону, активність якого дорівнює 2 кюрі. Період напіврозпаду радону T1/2 = 3,8 дні.

задача 15973

Період напіврозпаду радію 1600 років. Обчислити середню тривалість життя атомів радію в роках.

задача 16269

Період напіврозпаду ізотопу кобальту 27Co60 дорівнює 5,3 року. Визначте, яка частка (%) початкової кількості ядер цього ізотопу розпадається за час t = 5 років.

задача 16285

Беручи, що всі атоми ізотопу йоду 53I131 (період напіврозпаду Т1/2 = 8 сут.) масою m = 1 мкг радіоактивні, визначте: 1) початкову активність А0 цього ізотопу; 2) його активність А через 5 діб.

задача 16368

Період напіврозпаду радіоактивного ізотопу аргону 18Ar41 дорівнює 110 хв. Визначити час, протягом якого розпадається 25% початкової кількості атомів.

задача 16375

Визначте період напіврозпаду Т1/2 радіоактивного полонію 84Po210, якщо m = 1 г цього ізотопу утворює в рік V = 89,5 см3 гелію при нормальних умовах.

задача 16406

Ізотоп 15P32 зазнає радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 м Розрахувати початкову кількість ядер N0 , число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), розпалися, за час t1 = 10 діб, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16641

Ізотоп 92U238 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 108 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16642

Ізотоп 88Ra222 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 5·103 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16643

Ізотоп 6C14 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати початкову кількість ядер N0, число ядер, що розпалися ΔN, а також частку ядер (в%), що розпалися за час t1 = 4·103 років, якщо період напіврозпаду ізотопу Т1

задача 16644

Ізотоп 53I131 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність А(t) в кінці проміжку часу t1 = 4 діб. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т1/2 = 8 діб.

задача 16645

Ізотоп 11Na22 відчуває радіоактивний розпад. Маса ізотопу m = 1 г. Розрахувати постійну розпаду λ, початкову питому активність А0 заданої радіоактивної речовини і її активність А(t) в кінці проміжку часу t1 = 5 років. Період напіврозпаду ізотопу дорівнює Т = 2,6 років.

задача 16682

Визначте число ядер, що розпадаються протягом часу t = 6 діб в радіоактивному ізотопі фосфору масою m = 2 мг. Період напіврозпаду фосфору Т = 14,3 сут.

задача 16886

Знайти енергію фотонів, здатних вибити з літію з роботою виходу 2,39 еВ електрони, що володіють кінетичною енергією 5,2 еВ.

задача 16886

Визначте, яка частина (%) початкової кількості ядер радіоактивного ізотопу залишиться нерозпавшоюся після закінчення часу, рівного двом періодам напіврозпаду радіоактивних ядер.

задача 16900

Визначити скільки атомів 86Rn222 розпадеться за 12 годин з одного мільйона атомів, якщо період напіврозпаду 3,8 доби.

задача 17710

Період напіврозпаду 27Co60 дорівнює приблизно 5,3 роки. Визначити постійну розпаду і середню тривалість життя атомів цього ізотопу, а також яка частка початкової кількості ядер цього ізотопу розпадається через 5 років.

задача 19123

Період напіврозпаду калію-42 дорівнює 12 ч. При розпаді кожного ядра виділяється енергії 5 МеВ. Скільки енергії виділиться за добу в зразку, що містив спочатку 1 мг калію-42?

задача 20249

Визначити постійну розпаду і число атомів радону, що розпалися протягом доби, якщо первісна маса радону 10 р. Період напіврозпаду дорівнює 3,82 діб.

задача 26532

Чому дорівнює період Т напіврозпаду ізотопу, якщо за добу розпадається в середньому 750 атомів з 1000? 900 атомів з 1000? 1 атом з 1000?

задача 90138

Визначте початкову активність A0 ізотопу , маса якого 1 мкг, період напіврозпаду T1/2 = 8 діб.