позитрон кінетична енергія електрон частинка визначити

позитрон кінетична енергія електрон частинка визначити


задача 10926

Фотон з енергією ε = 5 МеВ перетворився на пару електрон—позитрон. Приймаючи, що кінетична енергія частинок однакова, визначити кінетичну енергію кожної частки.

задача 10927

Електрон і позитрон, що мали однакові кінетичні енергії Т = 0,24 МеВ, при взаємодії перетворилися на два однакових фотона. Визначити енергію ε кожного фотона і відповідну йому довжину хвилі λ.

задача 11961

Фотон з енергією ε = 3 МэВ в полі важкого ядра перетворився на пару електрон — позитрон. Беручи, що кінетична енергія частинок однакова, визначити кінетичну енергію Т кожної частки.

задача 20662

Ядро атома азоту 7

задача 70300

На малюнку показаний трек позитрона, який рухався в однорідному магнітному полі з магнітною індукцією 50 мТл, направленому перпендикулярно площині малюнка. Відстань між лініями сітки на малюнку дорівнює 1 мм. Яка швидкість позитрона?

задача 90039

Визначити кількість енергії, що виділяється при анігіляції:
1) електрона і позитрона;
2) протона і антипротона.
Відповідь записати в еВ.