розпад уран визначити масу

розпад уран визначити масу


задача 10471

Масса m = 1 г урану в рівновазі з продуктами його розпаду виділяє потужність Р = 1,07·10–7 Вт. Знайти молярну теплоту Qm, що виділялася ураном за середній час життя τ атомів урану.

задача 14277

Визначте, користуючись таблицею Менделєєва, число нейтронів і протонів в атомах платини та урану.

задача 17062

В результаті радіоактивних альфа- і бета-розпадів уран 92U238 перетворюється в свинець 82Pb206. Скільки альфа- і бета-розпадів відбувається при такій реакції? Запишіть рівняння реакції.

задача 19523

Знаючи періоди напіврозпаду радію-266 і урана-238 (TU = 4,5·109 років, TRa = 1620 років), знайдіть число атомів урану, що припадає на один атом радію в природній урановій руді.