розпад уран визначити масу

розпад уран визначити масу


задача 10471

Масса m = 1 г урану в рівновазі з продуктами його розпаду виділяє потужність Р = 1,07·10–7 Вт. Знайти молярну теплоту Qm, що виділялася ураном за середній час життя τ атомів урану.

задача 14277

Визначте, користуючись таблицею Менделєєва, число нейтронів і протонів в атомах платини та урану.