коефіцієнт поглинання світло довжиною хвилі

коефіцієнт поглинання світло довжиною хвилі


задача 10847

Промінь світла послідовно проходить через два ніколі, головні площини яких утворюють між собою кут φ = 50°. Приймаючи, що коефіцієнт поглинання k кожного ніколя дорівнює 0,1, знайти, у скільки разів промінь, що виходить з другого ніколя, ослаблений порівняно з променем, падаючим на перший николь.

задача 14551

Вказані спектральні коефіцієнти поглинання для чотирьох тіл. Найбільш ефективним нагрівачем в нагрівальному приладі є тіло з коефіцієнтом поглинання рівним...
1) аλ,T = 1 2) аλ,T = 0,8 3) аλ,T = 0 4) аλ,T = 0,2

задача 15265

На якій найбільшій відстані людина, що знаходиться на вертольоті, може побачити в нічний час виникнення вогнища пожежі в лісі? Вважати, що повітря чисте і немає поглинання світла, сила світла виниклого вогнища пожежі дорівнює силі світла цигарки при сильному затягуванні I0 = 3·10–3 кд, найменший світловий потік, який сприймається оком, Ф0 = 10–13 лм, площа поверхні зіниці ока в темряві S = 0,4 см2.

задача 17065

Промінь світла послідовно проходить через два ніколі, головні площини яких утворюють між собою кут 40°. Беручи, що коефіцієнт поглинання кожного ніколя дорівнює 15%, обчисліть, у скільки разів промінь, що виходить з другого ніколя, ослаблений в порівнянні з променем, що падає на перший ніколь.