електричний дипольний момент відстань системи

електричний дипольний момент відстань системи


задача 14779

На малюнках а, б стрілками зображені дипольні моменти молекул. Як взаємодіють молекули у обох випадках?

задача 21626

Діелектрична сприйнятливість діелектрика, що складається з полярних молекул, залежить від …
1) величини дипольного моменту молекул
2) напруженості зовнішнього електричного поля
3) концентрації молекул
4) температури діелектрика
Вкажіть номери вірних тверджень.

Другие предметы