борівський радіус орбіта електрон в атомі водню перехід довжина хвилі другого магнітний момент

борівський радіус орбіта електрон в атомі водню перехід довжина хвилі другого магнітний момент


задача 10459

Хвильова функція, що описує рух електрона в основному стані атома водню, має вигляд , де A — деяка стала; a0 — перший борівський радіус. Знайти для основного стану атома водню середнє значення <П> потенційної енергії.

задача 10897

Обчислити по теорій Бора радіус r1 перший боровськой орбіти і швидкість v1 електрона на цій орбіті для іона Не.

задача 14056

Використовуючи теорію Бора для атома водню, визначте: 1) радіус найближчої до ядра орбіти (перший борівський радіус), 2) швидкість руху електрона по цій орбіті.

задача 14066

Електрон знаходиться на першій боровській орбіті атома водню. Визначте для електрона 1) потенційну енергію Еп і 2) кінетичну енергію Eк, 3) повну енергію ε.

задача 14076

Визначте роботу, яку необхідно здійснити, щоб видалити електрон з другої борівської орбіти атома водню за межі притягання його ядром.

Задача 26568

Обчислити з теорії Бора радіус r3 третьої борівської орбіти і швидкість v електрона на цій орбіті для атома водню.

задача 14899

Порівняйте числові значення імпульсу електрона на другій боровській орбіті в атомі водню і в іоні Не+.

задача 16267

Електрон в атомі водню рухається по першій боровській орбіті (r1 = 52,8 пм). Беручи, що допустима невизначеність швидкості складає 10% від її числового значення, визначте невизначеність координати електрона. Чи застосовно в даному випадку для електрона поняття траєкторії?

задача 16364

При переході електрона в атомі водню зі збудженого стану в основний радіус орбіти електрона зменшився в 16 разів. Визначте довжину хвилі, що випромінює фотони.

задача 16374

Оцініть за допомогою співвідношення невизначеностей швидкість електрона в атомі водню, вважаючи розмір атома d = 0,1 нм. Порівняйте отриману величину зі швидкістю електрона на першій боровськой орбіті даного атома.

задача 18273

Знайти радіуси трьох перших боровских електродних орбіт в атомі водню і швидкості електрона на них.

задача 40632

При переході електрона в атомі водню із збудженого стану в основний радіус борівської орбіти електрона зменшився в 25 разів. Визначити довжину хвилі випроміненого фотона.

задача 80526

Виходячи з борівської теорії водню, визначити мінімальну довжину хвилі випромінювання в області видимого світла.

задача 90157

Визначити радіус першої боровськой орбіти атома водню.

задача 90158

Визначити радіус другої боровськой орбіти атома водню.

задача 90159

Визначити радіус третьої боровськой орбіти атома водню.

задача 90160

Визначити радіус четвертої боровськой орбіти атома водню.

задача 90161

Визначити радіус п'ятої боровськой орбіти атома водню.

задача 90162

Визначити радіус шостої боровськой орбіти атома водню.

задача 90163

Визначити радіус сьомої боровськой орбіти атома водню.

задача 90212

Визначити швидкість електрона на першій боровській орбіті атома водню.

задача 90213

Визначити швидкість електрона на другій боровській орбіті атома водню.

задача 90214

Визначити швидкість електрона на третій боровській орбіті атома водню.

задача 90215

Визначити швидкість електрона на четвертій боровській орбіті атома водню.

задача 90216

Визначити швидкість електрона на п'ятій боровській орбіті атома водню.

задача 90217

Визначити швидкість електрона на шостій боровській орбіті атома водню.

задача 90218

Визначити швидкість електрона на сьомій боровській орбіті атома водню.

задача 90261

Обчислити з теорії Бора радіус першої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90262

Обчислити з теорії Бора радіус другої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90263

Обчислити з теорії Бора радіус третьої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90264

Обчислити з теорії Бора радіус четвертої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90265

Обчислити з теорії Бора радіус п'ятої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90266

Обчислити з теорії Бора радіус шостої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90267

Обчислити з теорії Бора радіус сьомої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для трехзарядного іона берилію (Z = 4).

задача 90268

Обчислити по теорій Бора радіус першої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90269

Обчислити по теорій Бора радіус третьої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90270

Обчислити по теорій Бора радіус четвертої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90271

Обчислити по теорій Бора радіус п'ятої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90272

Обчислити по теорій Бора радіус шостої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90273

Обчислити по теорій Бора радіус сьомої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для атома водню (Z = 1).

задача 90274

Обчислити з теорії Бора радіус третьої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію (Z = 2).

задача 90275

Обчислити з теорії Бора радіус четвертої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію (Z = 2).

задача 90276

Обчислити з теорії Бора радіус п'ятої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію (Z = 2).

задача 90277

Обчислити з теорії Бора радіус шостої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію (Z = 2).

задача 90278

Обчислити з теорії Бора радіус сьомої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для однозарядного іона гелію (Z = 2).

задача 90279

Обчислити з теорії Бора радіус першої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90280

Обчислити з теорії Бора радіус другої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90281

Обчислити з теорії Бора радіус третьої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90282

Обчислити з теорії Бора радіус четвертої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90283

Обчислити з теорії Бора радіус п'ятої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90284

Обчислити з теорії Бора радіус шостої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).

задача 90285

Обчислити з теорії Бора радіус сьомої стаціонарної (борівської) орбіти і швидкість електрона на цій орбіті для двозарядного іона літію (Z = 3).