амплітуда коливань коефіцієнт загасання раз визначити

амплітуда коливань коефіцієнт загасання раз визначити


задача 10516

За час t = 16,1 з амплітуда коливань зменшується в η = 5,00 раз. а) Знайти коефіцієнт загасання коливань β. б) За який час τ амплітуда зменшиться в е раз?

задача 11366

Визначити, на скільки резонансна частота відрізняється від частоти ν0 = 1 кГц власних коливань системи, яка характеризується коефіцієнтом загасання δ = 400 с–1.

задача 11373

У скільки разів амплітуда вимушених коливань буде менше резонансної амплітуди, якщо частота зміни змушуючої сили буде більше резонансної частоти: 1) на 10%? 2) у два рази? Коефіцієнт загасання δ в обох випадках прийняти рівним 0,1ω00 - кутова частота власних коливань).

задача 12585

В коливальній системі збуджуються вимушені коливання з частотою 87 Гц. При збільшенні збуджуючої частоти у 8 разів амплітуда коливань не змінилася. Знайти власну частоту коливань системи, нехтуючи коефіцієнтом загасання.

задача 12589

В коливальній системі збуджуються вимушені коливання з частотою 13 Гц. При збільшенні збуджуючої частоти у 9 разів амплітуда коливань не змінилася. Знайти власну частоту коливань системи, нехтуючи коефіцієнтом загасання.

задача 12747

Визначити амплітуду вимушених коливань грузика масою 319 г, підвішеного на пружині з коефіцієнтом жорсткості, рівним 37 Н/м, якщо діє сила, що змушує, з амплітудою 6 Н і частотою, в 2 рази більшою власної частоти коливань вантажу, а коефіцієнт загасання дорівнює 7 с–1.

задача 12900

В коливальній системі збуджуються вимушені коливання з частотою 75 Гц. При збільшенні збудливою частоти у 5 разів амплітуда коливань не змінилася. Знайти власну частоту коливань системи, нехтуючи коефіцієнтом загасання.

задача 12912

В коливальній системі збуджуються вимушені коливання з частотою 55 Гц. При збільшенні збуджуючої частоти у 8 разів амплітуда коливань не змінилася. Знайти власну частоту коливань системи, нехтуючи коефіцієнтом згасання.

задача 12988

В коливальній системі збуджуються вимушені коливання з частотою 38 Гц. При збільшенні збуджуючої частоти у 9 разів амплітуда коливань не змінилася. Знайти власну частоту коливань системи, нехтуючи коефіцієнтом згасання.

задача 13051

Визначити амплітуду вимушених коливань грузика масою 276 г, підвішеного на пружині з коефіцієнтом жорсткості, рівним 44 Н/м, якщо діє змушуюча сила з амплітудою 2 Н і частотою, в 2 рази більшою власної частоти коливань вантажу, а коефіцієнт загасання дорівнює 9 с–1.

задача 14933

В поглинаючому середовищі уздовж осі X поширюється плоска хвиля. Визначити відстань, на якій амплітуда хвилі зменшується в e раз. Коефіцієнт загасання хвилі відомий і дорівнює γ.

задача 16049

Коефіцієнт загасання коливань пружинного маятника β = 0,1 с–1. У скільки разів зміниться повна енергія коливань маятника за час t = 10 с?

задача 16050

Маятник, який має масу m = 0,5 кг і власну кругову частоту ω0 = 5 рад/с, здійснює вимушені коливання з амплітудою A = 10 см. Знайти амплітуду зовнішньої сили, якщо її кругова частота ω = 3 рад/с. Загасанням знехтувати.

задача 17174

Пружинний маятник (жорсткість k пружини дорівнює 10 Н/м, маса m вантажу дорівнює 100 г) здійснює вимушені коливання у в'язкому середовищі з коефіцієнтом опору r = 2·10–2 кг/с. Визначити коефіцієнт загасання δ і резонансну амплітуду Арез, якщо амплітудне значення сили, що змушує F0 = 10 мН.

задача 19131

На малюнку наведено залежність амплітуди заряду qm при вимушених коливаннях від частоти Ω змушуючої ЕРС. Якому номеру графіка відповідає найменше значення коефіцієнта загасання β?

задача 19133

На малюнку наведено залежність амплітуди сили струму Im при вимушених коливаннях від частоти Ω змушуючої ЕРС. Якому номеру графіка відповідає найбільше значення коефіцієнта загасання β?

задача 19134

На малюнку наведено залежність амплітуди різниці потенціалів Um при вимушених коливаннях від частоти Ω змушуючої ЕРС. Якому номеру графіка відповідає найбільше значення коефіцієнта загасання β?

задача 19610

Визначити амплітуду А вимушених коливань вантажу маси m = 0,1 кг на пружині з коефіцієнтом жорсткості k = 10 Н/м, якщо на вантаж діє вертикальна змушуюча гармонійна сила з амплітудою F0 = 1,5 Н і частотою, в два рази більшими власної частоти вантажу на пружині. Коефіцієнт загасання b = 0,4 с–1.

задача 20329

Пружинний маятник відхилили від положення рівноваги на 3 см і відпустили. Після цього за 10 секунд маятник здійснив 20 коливань і амплітуда коливань зменшилася до 1 см. Який показник загасання коливань цього маятника?

задача 20332

Математичний маятник відхилили від положення рівноваги на 3 см і відпустили. Після цього за 10 секунд маятник здійснив 20 коливань і амплітуда коливань зменшилася до 1 см. Який показник загасання коливань цього маятника?

задача 20335

Фізичний маятник відхилили від положення рівноваги на 3 см і відпустили. Після цього за 10 секунд маятник здійснив 20 коливань і амплітуда коливань зменшилася до 1 см. Який показник загасання коливань цього маятника?

задача 20338

Телеграфний стовп відхилили від положення рівноваги на 3 см і відпустили. Після цього за 10 секунд маятник здійснив 20 коливань і амплітуда коливань зменшилася до 1 см. Який показник загасання коливань цього маятника?

задача 20341

Перекриття відхилили від положення рівноваги на 3 см і відпустили. Після цього за 10 секунд маятник здійснив 20 коливань і амплітуда коливань зменшилася до 1 см. Який показник загасання коливань цього маятника?

задача 20466

Закон руху грузика, прикріпленого до пружини, в відсутності загасання має вигляд Х(t) = x0 Sin (wt + φ0), де x0 = 0,03м — амплітуда коливання, w = 6,28рад/с — циклічна частота, φ0 = π/4 — початкова фаза. Визначити початкову координату, початкові і максимальні значення швидкості і прискорення грузика. Побудувати графіки залежності координати, швидкості і прискорення від часу.

задача 21125

Визначити амплітуду вимушених коливань вантажу масою 19 г, підвішеного на пружині жорсткістю 19 Н/м, якщо діє змушуюча сила з амплітудою 1 Η і частотою в 2 рази більшою власної частоти, а коефіцієнт загасання дорівнює 9 с–1. Відповідь дати в мм і округлити до сотих.

задача 22081

Тіло здійснює вимушені коливання в середовищі з коефіцієнтом опору r = 1 г/с. Вважаючи загасання малим, визначити амплітудне значення сили, що вимушує, якщо резонансна амплітуда Aрез = 0,5 см і частота власних коливань ν0 = 10 Гц.

задача 22186

Визначити амплітуду вимушених коливань вантажу масою 423 г, підвішеного на пружині з коефіцієнтом жорсткості 16 Н/м, якщо діє змушуюча сила з амплітудою 3 Н і частотою, в 2 рази більшою власної частоти коливання вантажу, а коефіцієнт загасання дорівнює 8 с–1.

задача 22358

Визначити амплітуду вимушених коливань грузика масою 421 г, підвішеного на пружині з коефіцієнтом жорсткості, рівним 21 Н/м, якщо діє змушуюча сила з амплітудою 2 Н і частотою, в 2 рази більшою власної частоти коливань вантажу, а коефіцієнт загасання дорівнює 9 с-1.

задача 22561

У коливальному контурі за час релаксації відбувається 12,5 коливань. Визначити коефіцієнт загасання, якщо коливання відбуваються з частотою 10 Гц.

задача 23373

Енергія математичного маятника завдовжки 30 см, що згасає коливання, зменшилася в 16 разів. Розрахуйте, за який час це сталося? Визначте число повних коливань N, скоєних маятником до цього часу, якщо коефіцієнт загасання β = 0,06.

задача 23618

Закон руху грузика, прикріпленого до пружини, в відсутність загасання має вигляд x(t) = x0sin(ω0t+φ), де амплітуда х0 = 0,05 м, циклічна частота ω0 = 6,28 с–1, початкова фаза φ = π/2. 1. Визначити початкову координату, початкові і максимальні значення швидкості і прискорення грузика. 2. Побудувати графіки залежності координати, швидкості і прискорення від часу: x(t), vx(t), ax(t).

задача 24251

Математичний маятник довжиною L = 9,8 см робить коливання з частотою ω = 9,8 рад/с. Определите коэффициент затухания.

задача 40506

Амплітуда коливань камертона за 64 c зменшилася в 48 разів. Знайти коефіцієнт загасання коливань.

задача 40638

Визначити амплітуду вимушених коливань грузика масою 371 г, підвішеного на пружині з коефіцієнтом жорсткості, рівним 47 Н / м, якщо діє змушуюча сила з амплітудою 9 Н і частотою, в 2 рази більшою власної частоти коливань вантажу, a коефіцієнт загасання дорівнює 10 с–1.

Другие предметы