картина інтерференційна смуга два когерентних джерела скляний довжина хвилі світла екран визначити відстань між одно

картина інтерференційна смуга два когерентних джерела скляний довжина хвилі світла екран визначити відстань між одно


задача 12204

Відстань d між двома когерентними джерелами світла (λ = 0,5 мкм) дорівнює 0,1 мм. Відстань b між інтерференційними смугами на екрані в середній частині інтерференційної картини дорівнює 1 см. Визначити відстань l від джерел до екрана.

задача 12211

Відстань між двома когерентними джерелами 1,1 мм, а відстань від джерел до екрана 2,5 м. Джерела випромінюють монохроматичне світло з довжиною хвилі 0,55 мкм. Визначити число інтерференційних смуг, що припадають на 1 см довжини екрану.

задача 12311

На екрані спостерігається інтерференційна картина від двох когерентних джерел світла з довжиною хвилі λ = 480 нм. Коли на шляху одного з пучків помістили тонку пластинку з плавленого кварцу з показником заломлення n = 1,46, то інтерференційна картина змістилася на m = 69 смуг. Визначити товщину d кварцовою пластинки.

задача 12966

Визначити в мкм відстань між уявними когерентними джерелами в досліді з дзеркалами Френеля, якщо на екрані впродовж 49,76 мм лежить 7 інтерференційних смуг. Відстань від джерела до екрана дорівнює 3 м, довжина хвилі випромінювання, що висвітлює установку, дорівнює 654 нм.

задача 14079

У точці А оптична різниця ходу когерентних променів 1 і 2 дорівнює Δ = 0,9 мкм. Знайти довжину хвилі λ (в мкм), для якої буде спостерігатися інтерференційний мінімум з m = 0.

задача 16250

На скляний клин (n = 1,5) нормально падає монохроматичне світло (λ = 608 нм). Визначити кут між поверхнями клина, якщо відстань між сусідніми інтерференційними мінімумами дорівнює 2 мм. На малюнку подати хід і утворення 2-х когерентних променів з відповідними поясненнями.

задача 16360

Відстань між двома когерентними джерелами світла d = 2 мм, вони віддалені від екрану на l = 2 м. Знайти довжину хвилі, що випромінюється когерентними джерелами, якщо відстань на екрані між третім і п'ятим мінімумами інтерференційної картини х = 1,2 см.

задача 16843

Відстань d між двома когерентними джерелами світла (λ = 0,5 мкм) дорівнює 5 мм. Відстань b між інтерференційними смугами на екрані в середній частині інтерференційної картини дорівнює 1 см. Визначити відстань l від джерел до екрана.

задача 16950

На екрані спостерігається інтерференційна картина від двох когерентних джерел світла з довжиною хвилі λ = 0,5 мкм. На шляху одного з пучків помістили пластинку з кварцу з показником заломлення n1 = 1,46 і товщиною h1 = 2 мм, а на шляху іншого пучка помістили пластинку зі скла з показником заломлення n2 = 1,50 і товщиною h2 = 1 мм. На скільки смуг N зміститься інтерференційна картина? Показник заломлення повітря вважати рівним одиниці.

задача 17521

Два когерентних джерела світла, відстань між якими d = 0,24 мм, знаходяться на відстані L = 2,5 м від екрану. Спостерігається інтерференційна картина, причому на відстані l = 10 см поміщається N = 21 смуга. Чому дорівнює довжина хвилі λ падаючої на екран світла?

задача 80030

На екрані спостерігається інтерференційна картина в результаті накладення променів від двох когерентних джерел (λ = 500 нм). На шляху одного з променів перпендикулярно йому помістили скляну пластинку (n = 1,6) товщиною d = 5 мкм. Визначити, на скільки смуг зміститься при цьому інтерференційна картина.

задача 80034

На щілину шириною а = 0,1 мм падає нормально монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 500 нм. Дифракційна картина проектується на екран, паралельний площині щілини, за допомогою лінзи, розташованої поблизу щілини. Визначити відстань від екрана до лінзи, якщо відстань l між першими дифракційними мінімумами, розташованими по обидві сторони центрального максимуму, дорівнює 1 см.

задача 80379

Знайти в мкм відстань між уявними когерентними джерелами в досліді з дзеркалами Френеля, якщо на екрані протягом 15,43 мм лежить 9 інтерференційних смуг. Відстань від джерел до екрана дорівнює 3 м, довжина хвилі світла, що висвітлює установку, дорівнює 714 нм.