відстань до ізотропного точкового джерела магнітна проникність діелектрика напруженість однорідний щільність заряду зв'язок електричний испустить амплітудний скористайтеся світловий потік довжина хвилі

відстань до ізотропного точкового джерела магнітна проникність діелектрика напруженість однорідний щільність заряду зв'язок електричний испустить амплітудний скористайтеся світловий потік довжина хвилі


задача 12517

В деякій точці однорідного ізотропного діелектрика з діелектричною проникністю ε = 2 вектор електричного зміщення дорівнює D = 3 мкКл/м2. Знайти вектор поляризації P в цій точці.

задача 13443

Вільні заряди рівномірно розподілені з об'ємною щільністю ρ = 5 нКл/м³ по кулі радіусом R = 10 см з однорідного ізотропного діелектрика з проникністю ε = 5. Визначте напруженість електростатичного поля на відстанях r1 = 5 см і r2 = 15 см від центру кулі.

задача 14814

У центрі уявної сфери знаходиться точковий заряд. Як зміниться потік вектора напруженості електричного поля через цю поверхню, якщо: а) весь простір заповнити однорідним ізотропним діелектриком, б) замінити сферичну поверхню на кубічну?

задача 16319

Куля радіусом R з однорідного ізотропного діелектрика з відносною проникністю ε рівномірно заряджений за об'ємом з щільністю ρ > 0. Знайти напруженість електричного поля в точці, що знаходиться на відстані r від центру (r > R).

задача 16709

Усередині кулі з однорідного ізотропного діелектрика з проникністю ε = 5,00 створено однорідне електричне поле напруженості Е = 100 В/м. Радіус кулі R = 3,0 см. Знайти максимальну поверхневу щільність пов'язаних зарядів і повний пов'язаний заряд одного знака.

задача 17332

Нескінченна пластина з однорідного ізотропного діелектрика поміщена в перпендикулярне до неї зовнішнє однорідне електричне поле напруженістю E0 = 3 В/м. Знайти модуль вектора електричного зміщення D всередині діелектрика.

задача 17337

Нескінченна пластина з однорідного ізотропного діелектрика поміщена в перпендикулярне до неї зовнішнє однорідне електричне поле. Знайти напруженість цього поля, якщо модуль вектора електричного зміщення D = 2 мкКл/м2 всередині діелектрика.

задача 17393

Точковий заряд q = 1,6·10–9 Кл знаходиться в центрі кулі радіусом R = 0,04 м з однорідного ізотропного діелектрика. Його діелектрична проникність дорівнює 2,5. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R; 2) r > R. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 2 см і r2 = 8 см.

задача 17394

Точковий заряд q = –2,1·10–8 Кл знаходиться в центрі кулі радіусом R = 0,08 м з однорідного ізотропного діелектрика. Його діелектрична проникність дорівнює 1,5. Побудувати графіки функцій f1(r) і f2(r) для випадків: 1) r < R; 2) r > R. Обчислити різницю потенціалів Δφ між точками r1 = 1,5 см і r2 = 7 см.

задача 17740

У однорідноїізотропної середовищі з відносною діелектричною проникністю ε і відносною магнітною проникністю μ, близькою до одиниці, поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості електричного поля хвилі дорівнює Еm, амплітуда напруженості магнітного поля — Hm = 7,66·10–3 А/м, фазова швидкість поширення хвилі — υ = 2,76·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 18231

У однорідному ізотропному середовищі з ε = 3 и μ = 1 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля якої Е = 10 В/м. Знайти амплітуду напруженості магнітного поля і фазову швидкість хвилі.

задача 18235

В ізотропному середовищі з показником заломлення n поширюється плоска електромагнітна хвиля з циклічною частотою ω. Визначити хвильовий вектор k. Вважати, що вектори напруженості електричного і магнітного поля хвилі E і H відомі.

задача 19015

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 8,56·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 1,86·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19016

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,6 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 2,14·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19017

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 2,5 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 2,12·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19018

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 6,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,6 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19019

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 1,88·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19020

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 6,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 1,0 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19021

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 7,96·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 3,0·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19022

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,4 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 2,12·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19023

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 1,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 1,5 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19024

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,1 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 1,224·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19025

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 4,28·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 1,86·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19026

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 3,0·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19027

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 2,0 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 2,12·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19028

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,6 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 0,856·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19029

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 6,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,5 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19030

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 26,0·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 1,224·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19031

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 7,51·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19033

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,6 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,8 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19034

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 1,327·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 3,0·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19035

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 3,0 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 2,12·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19036

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 6,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 0,2 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19037

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 1,5 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 1,224·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 19038

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 1,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 5,31·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19039

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 1,06·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 3,0·108 м/с. Знайти ε, Em.

задача 19040

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 2,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm = 2,25·10–3 А/м. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Em, v.

задача 19041

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε = 6,0 поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 1,2 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v. Знайти Hm, v.

задача 19042

У однорідному ізотропному немагнітному середовищі з відносною діелектричною проникністю ε поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості електричного поля дорівнює Em = 4,0 В/м, амплітуда напруженості магнітного поля дорівнює Hm. Фазова швидкість поширення хвилі — v = 3,0·108 м/с. Знайти ε, Hm.

задача 20127

В однорідному ізотропному середовищі з діелектричною проникністю, рівною 2, і магнітною проникністю, рівною 1, поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості електричного поля хвилі 50 В / м. Знайти амплітуду напруженості магнітного поля і фазову швидкість хвилі.

задача 22162

Усередині кулі з однорідного ізотропного діелектрика з проникністю ε = 5 створено однорідне електричне поле напруженості E = 100 В/м. Радіус кулі R = 3 см. Знайти максимальну поверхневу щільність зв'язаних зарядів і повний пов'язаний заряд одного знака.

задача 60307

Усередині кулі з однорідного ізотропного діелектрика з відносною діелектричною проникністю 54 створено однорідне електричне поле напруженістю 281 В/м. Знайти максимальну поверхневу щільність зв'язаних зарядів.

задача 60343

В однорідному електричному полі напруженістю 73 кВ/м поміщена нескінченна плоскопаралельна пластина з однорідного і ізотропного діелектрика з відносною діелектричною проникністю 28. Площина пластини розташована перпендикулярно до напрямку вектора напруженості. Визначити поверхневу щільність зв'язаних зарядів в нКл/кв.м.

задача 60350

В однорідному електричному полі напруженістю 57 кВ/м поміщена нескінченна плоскопаралельна пластина з однорідного і ізотропного діелектрика з відносною діелектричною проникністю 26. Площина пластини розташована перпендикулярно до напрямку вектора напруженості. Визначити поверхневу щільність зв'язаних зарядів.

задача 60549

Усередині кулі з однорідного ізотропного діелектрика з діелектричною проникністю 39 створено однорідне електричне поле з напруженістю 331 В/м. Знайти максимальну поверхневу щільність зв'язаних зарядів в нКл/м2.

задача 70039

Плоска електромагнітна хвиля поширюється в однорідному і ізотропному середовищі з ε = 2 и μ = 1. Амплітуда напруженості електричного поля хвилі Е0 = 12 В/м. Визначити: 1) фазову швидкість хвилі; 2) амплітуду напруженості магнітного поля хвилі.

Другие предметы