температура шматка льоду масою

температура шматка льоду масою


задача 14875

Два шматка мідного дроту мають рівні маси. Співвідношення їх довжини, l1 = 2l2. Знайти відношення їх опорів R1/R2.

задача 15887

Хлопчик масою 50 кг стоїть на крижині площею 10 м2. При якій мінімальній товщині крижини це можливо?

задача 16813

Котел з водою при 97°С випромінює енергію на руку спостерігача, на поверхні якої температура 27°С. У скільки разів більше отримає шматок льоду такої ж поверхні на тій же відстані? Випромінювання вважати близьким до випромінювання абсолютно чорного тіла.

задача 26526

З шматка дроту, що має опір R0 = 32 Ом, зроблено кільце. У яких точках кільця слід підключити проводками, щоб отримати опір R = 6 Ом?

задача 80583

Котел з водою при 97 градусах випромінює енергію на руку спостерігача, на поверхні якої температура 27 градусів. У скільки разів більше отримає шматок льоду такої ж поверхні на такій же відстані? Випромінювання вважати близьким до випромінювання абсолютно чорного тіла.