температура охлаждаемая поверхню тиск

температура охлаждаемая поверхню тиск


задача 10115

Дві судини однакового об'єму містять кисень. B одній судині тиск p1 = 2 MПa і температура T1 = 800 К, в другій р2 = 2,5 МПа, T2 = 200 К. Судини з'єднали трубкою і охолодили кисень, який в них знаходиться, до температури T = 200 К. Визначити тиск р, що встановився судинах.

задача 10595

Дві судини однакового об'єму містять кисень. B одній судині тиск p1 = 1 МПа і температура T1 = 400 К, в другій р2 = 1,5 МПа, T2 = 250 К. Судини з'єднали трубкою і охолодили кисень, який в них знаходиться, до температури T = 300 К. Визначити тиск р, що встановився судинах.

задача 13326

У закритій посудині знаходиться суміш азоту масою т1 = 56 г і кисню масою т2 = 64 г. Визначте зміну внутрішньої енергії цієї суміші, якщо її охолодили на 20 °С.

задача 15767

Потужність випромінювання абсолютно чорного тіла N = 34 кВт. Знайти температуру Т цього тіла, якщо відомо, що його поверхня S = 0,6 м2.

задача 18263

Проба продуктів згоряння відібрана з циліндра ДВС при температурі 650 °С і тиску 0,8 МПа в герметичний газовідбірник об'ємом V = 1,5 л і охолоджена до 20 °С. Визначити тиск і кількість відведеної теплоти, якщо охолоджені продукти згоряння мають: μ = 26,8 кг/моль і ср = 1,16 кДж/(кг·К).

задача 20549

У двигуні внутрішнього згоряння об'єм циліндра дорівнює 940 см3. До моменту відкриття випускного клапана температура газу в циліндрі і його тиск мають значення 1000 °С і 0,5 МПа. Який об'єм займає вихлопний газ в атмосфері після того, як він охолоне до 0 °С? Тиск атмосфери дорівнює 100 кПа

задача 21508

Чорне тіло має температуру 3 кК. При охолодженні тіла довжина хвилі, яка припадає на максимум випромінювальної здатності, змінилася на 8 мкм. До якої температури охолодити тіло?

задача 21543

Поверхня тіла спочатку була нагріта до 1000 К. Потім одна половина поверхні тіла нагрівається на 500 К, а інша охолоджується на 500 К. У скільки разів зміниться потужність випромінювання всієї поверхні тіла?

задача 22459

На якій висоті над поверхнею Землі тиск повітря на 25% менше тиску біля самої поверхні? Температуру Т = 290 К вважати постійною.

задача 22664

Поверхня тіла нагріта до температури Т = 1000 К. Потім половина цієї поверхні нагрівається на ΔT1 = 100 К, а інша - охолоджується на ΔТ2 = 100 К. У скільки разів зміниться потужність випромінювання тіла?

задача 23739

У скільки разів зміниться опір германієвого зразка, якщо його охолодити від кімнатної температури 20 °С до температури рідкого азоту (77 К). Ширину забороненої зони вважати рівною 0,72 еВ.

задача 24383

Германій, що має температуру 300 °С, було охолоджено так, що його питомий опір збільшився в 10 разів. До якої температури його було охолоджено? Ширина забороненої зони 0,7 еВ.

задача 50143

Для гарту нагріту до 1073 K сталеву деталь масою 0,5 кг опустили у воду масою 10 кг при температурі 288 К. До якої температури охолоне сталева деталь?

задача 90146

Період напіврозпаду цезію 137Cs55 26,6 року. Визначити скільки відсотків радіоактивного елемента розпалося за 12 років.

задача 80578

Яка температура абсолютно чорного тіла, якщо відомо, що потужність випромінювання цього тіла 36 кВт, а його поверхня 0,8 м2?

Другие предметы