температура охлаждаемая поверхню тиск

температура охлаждаемая поверхню тиск


задача 10115

Дві судини однакового об'єму містять кисень. B одній судині тиск p1 = 2 MПa і температура T1 = 800 К, в другій р2 = 2,5 МПа, T2 = 200 К. Судини з'єднали трубкою і охолодили кисень, який в них знаходиться, до температури T = 200 К. Визначити тиск р, що встановився судинах.

задача 10595

Дві судини однакового об'єму містять кисень. B одній судині тиск p1 = 1 МПа і температура T1 = 400 К, в другій р2 = 1,5 МПа, T2 = 250 К. Судини з'єднали трубкою і охолодили кисень, який в них знаходиться, до температури T = 300 К. Визначити тиск р, що встановився судинах.

задача 13326

У закритій посудині знаходиться суміш азоту масою т1 = 56 г і кисню масою т2 = 64 г. Визначте зміну внутрішньої енергії цієї суміші, якщо її охолодили на 20 °С.

задача 15767

Потужність випромінювання абсолютно чорного тіла N = 34 кВт. Знайти температуру Т цього тіла, якщо відомо, що його поверхня S = 0,6 м2.

задача 18263

Проба продуктів згоряння відібрана з циліндра ДВС при температурі 650 °С і тиску 0,8 МПа в герметичний газовідбірник об'ємом V = 1,5 л і охолоджена до 20 °С. Визначити тиск і кількість відведеної теплоти, якщо охолоджені продукти згоряння мають: μ = 26,8 кг/моль і ср = 1,16 кДж/(кг·К).

задача 50143

Для гарту нагріту до 1073 K сталеву деталь масою 0,5 кг опустили у воду масою 10 кг при температурі 288 К. До якої температури охолоне сталева деталь?

задача 90146

Період напіврозпаду цезію 137Cs55 26,6 року. Визначити скільки відсотків радіоактивного елемента розпалося за 12 років.

задача 80578

Яка температура абсолютно чорного тіла, якщо відомо, що потужність випромінювання цього тіла 36 кВт, а його поверхня 0,8 м2?