охолодження температура води в посудині

охолодження температура води в посудині


задача 11319

За який час охолоне до температури довкілля tкон = –20 °С куля радіусом R = 2 см з матеріалу щільністю ρ і теплоємністю λ, знаходиться при температурі tнач = 50 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 11441

Порожниста куля місткістю V = 10 см3, заповнена повітрям при температурі T1 = 573 К, з'єднали трубкою з чашкою, заповненої ртуттю. Визначити масу m ртуті, що увійшла в кулю при охолодженні повітря в ньому до температури Т2 = 293 К. Зміною місткості кулі знехтувати.

задача 15781

Абсолютно чорне тіло має температуру T1 = 2900 К. В результаті охолодження тіла довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної щільності енергетичної світності, змінилася на Δλ = 9 мкм. До якої температури T2 охололи тіло?

задача 16180

Відкрита скляна колба місткістю V = 0,4 дм3, що містить повітря, нагріта до t1 = 127 °С. Який об'єм води увійде в колбу при охолодженні її до t2 = 27 °С, якщо після нагрівання її шийку опустили в воду.

задача 16931

Абсолютно чорне тіло має температуру 3000 К. У результаті охолодження цього тіла довжина хвилі, на яку припадає максимум спектральної щільності енергетичної світності, змінилася на 12 мкм. До якої температури охолодити тіло?

задача 16978

Два тіла однакової форми і розмірів, але що володіють різною поглинальною здатністю, нагріті до однієї і тієї ж температури, а потім поміщені у вакуум. В результаті, ці тіла остигають. На малюнку Г.1 представлені графіки зміни температури цих тіл з плином часу в процесі охолодження. Яка з кривих характеризує охолодження тіла з більшою поглощательной здатністю, а яка — з меншою?

задача 20111

Металева куля радіусом R = 1 см з теплоємністю С = 14 Дж/К при температурі T0 = 1200 К поміщена в піч з температурою Т1 = 300 К; а = 0,4. Знайти час τ охолодження кулі до температури Т. Через скільки часу температура кулі зменшиться в два рази?

задача 21695

За який час охолоне до температури навколишнього середовища tкон = -10 °С куля радіусом R = 1 см з матеріалу щільністю ρ = 8,4·103 кг/м3 і теплоємністю λ = 386 Дж/(кг·К), що знаходиться при температурі tнач = 100 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 21696

За який час охолоне до температури навколишнього середовища tкон = 20 °С куля радіусом R = 3 см з матеріалу щільністю ρ = 7,2·103 кг/м3 і теплоємністю λ = 230 Дж/(кг·К), що знаходиться при температурі tнач = 200 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 21698

За який час охолоне до температури навколишнього середовища tкон = -40 °С куля радіусом R = 10 см з матеріалу щільністю ρ = 7,7·103 кг/м3 і теплоємністю λ = 460 Дж/(кг·К), що знаходиться при температурі tнач = 40 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 21700

За який час охолоне до температури навколишнього середовища tкон = 10 °С куля радіусом R = 2 см з матеріалу щільністю ρ = 8,4·103 кг/м3 і теплоємністю λ = 386 Дж/(кг·К), що знаходиться при температурі tнач = 100 °С. Кулю можна вважати абсолютно чорним тілом; охолодження відбувається тільки за рахунок випромінювання.

задача 23241

У чорний металевий посудину, що має форму куба, налито 1 кг води при температурі 60° С. Знайти час остигання судини до 15° С, якщо вона поміщена в чорний резервуар, температуру стінок якого можна прийняти рівною 0° До.

задача 26460

При охолодженні абсолютно чорного тіла максимум його спектру випромінювання змістився на 500 нм. На скільки градусів охололо тіло? Початкова температура тіла 2000 К.

Другие предметы