додавання двох коливань однаковий фаза визначити

додавання двох коливань однаковий фаза визначити


задача 11300

Визначити період Т, частоту ν і початкову фазу φ коливань, заданих рівнянням х = Аsinω(t+τ), де ω = 2,5π с–1, τ = 0,4 с.

задача 11982

У скільки разів маса повітря, яка заповнює деяке неопалюване приміщення, взимку (7°С) більше, ніж влітку (37°С)? Тиск повітря однаковий.

задача 13680

Різниця фаз двох однаково спрямованих гармонійних коливань однакового періоду T = 4 с і однакової амплітуди А = 5 см становить π/4. Напишіть рівняння руху, що виходить в результаті складання цих коливань, якщо початкова фаза одного з них дорівнює нулю.

задача 15498

Написати рівняння руху, що виходить в результаті складання двох однаково спрямованих гармонійних коливань з однаковим періодом Т = 8 с і однаковою амплітудою А = 0,02 м. Різниця фаз між цими коливаннями φ2–φ1 = π/4. Початкова фаза одного з цих коливань дорівнює нулю.

задача 19316

Написати рівняння, що є результатом складання двох однаково спрямованих коливань: X1 = 2sin(t+π/2) и X2 = 2cos(t+π/4), см.

задача 19946

Напишіть рівняння руху, що виходить в результаті складання двох однаково спрямованих гармонічних коливання з однаковим періодом Т = 8 с і однаковою амплітудою А = 0,03 м. Різниця фаз між цими коливаннями φ2–φ1 = 2π/3. Початкова фаза одного з цих коливань дорівнює нулю. Побудувати векторну діаграму додавання амплітуд.

задача 23460

Внаслідок складання двох коливань, період одного з яких Т1 = 0,02 с, отримують биття з періодом Тб = 0,2 с. Визначити період Т2 другого коливання, що складається.

задача 50496

Кисень і водень мають однакову щільність. Як повинні ставитися тиску цих газів, якщо вони знаходяться при однаковій температурі?

Другие предметы