після розмикання ланцюга опір котушки індуктивності тече струм силою визначити через

після розмикання ланцюга опір котушки індуктивності тече струм силою визначити через


задача 10338

У електричного кола, що містить резистор опором R = 20 Ом і котушку індуктивністю L = 0,06 Гн, тече струм I = 20 А. Визначити силу струму I в ланцюзі через Δt = 0,2 мс після її розмикання.

задача 10809

По замкнутому ланцюгу з опором r = 23 Ом тече струм. Через 10 мс після роз'єднання ланцюга сила струму в ньому зменшилася в 10 разів. Визначити індуктивність ланцюга.

задача 10812

У електричному колі, що містить опір r = 10 Ом і індуктивність L = 0,05 Гн, тече струм силою I = 60 A. Визначити силу струму в ланцюзі через Δt = 0,6 мс після її розмикання.

задача 11313

Соленоїд являє собою тонкостінний магнітний циліндр діаметром D = 20 мм і довжиною L = 600 мм, на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,8 мм і питомим опором ρ = 12·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого E27 В і внутрішній опір r = 1,5 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 4 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда. Визначте: - магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в ланцюзі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні ланцюга соленоїда, - ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tp =

задача 11824

По котушці індуктивністю L = 0,03 мГн тече струм I = 0,6 А. При розмиканні кола сила струму змінюється практично до нуля за час Δt = 120 мкс. Визначити середню ЕРС самоіндукції <εi>, що виникає в контурі.

задача 13595

Котушка індуктивністю L = 1,5 Гн і опором Rl = 15 Ом і резистор опором R2 = 150 Ом з'єднані паралельно і підключені до джерела, електрорушійна сила якого ε = 60 В, чepeз ключ К. Визначте напругу на затискачах котушки через t1 = 0,01 с і t2 = 0,1 с після розмикання кола.

задача 13767

При розмиканні електричного кола, що містить котушку з індуктивністю L і опором R = 10 Ом, сила струму за час t = 1 с убуває в е разів (е — основа натурального логарифма). Знайти індуктивність L котушки.

задача 15122

На котушці опором R = 8,2 Ом і індуктивністю L = 25 мГн підтримується постійна напруга U = 55 В. Визначити енергію магнітного поля. Яка кількість теплоти виділиться в котушці при розмиканні кола?

задача 17825

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 120 мм і довжиною L = 900 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 1,0 мм і питомим опором ρ = 1,6·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 27 В і внутрішній опір r = 12 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 40 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні кола соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17846

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 50 мм і довжиною L = 400 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,3 мм і питомим опором ρ = 2,6·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 6 В і внутрішній опір r = 0,8 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 10 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17847

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 40 мм і довжиною L = 800 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,6 мм і питомим опором ρ = 1,7·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 12 В і внутрішньо опір r = 0,5 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 8 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17848

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 30 мм і довжиною L = 450 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,5 мм і питомим опором ρ = 110·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 24 В і внутрішньо опір r = 0,6 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 10 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17849

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 70 мм і довжиною L = 840 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,4 мм і питомим опором ρ = 1,6·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 110 В і внутрішньо опір r = 15 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 20 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17850

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 80 мм і довжиною L = 640 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,7 мм і питомим опором ρ = 2,6·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 12 В і внутрішньо опір r = 3 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 20 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17851

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 90 мм і довжиною L = 720 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,8 мм і питомим опором ρ = 12·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 6 В і внутрішній опір r = 2 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 25 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17852

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 100 мм і довжиною L = 1500 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,3 мм і питомим опором ρ = 1,7·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 24 В і внутрішньо опір r = 10 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 40 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 17853

Соленоїд є тонкостінний немагнітний циліндр діаметром D = 60 мм і довжиною L = 600 мм на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,5 мм і питомим опором ρ = 110·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого Е = 110 В і внутрішньо опір r = 20 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 25 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда.
Визначте:
- магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в колі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні кола соленоїда,
- ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tр = L/R).
Запишіть рівняння залежності сили струму від часу при розмиканні ланцюга соленоїда в загальному вигляді і з числовими коефіцієнтами.

задача 18184

Провідний контур 1 знаходиться в магнітному полі, створеному струмом, що тече в ланцюзі 2 (див. рисунок). Контур і ланцюг лежать в одній площині. В якому напрямку буде протікати індукційний струм Ii в контурі 1 при розмиканні ланцюга 2?

задача 18186

На малюнку зображені графіки убування сили струму при розмиканні двох електричних ланцюгів, що містять індуктивності L1 і L2, активні опори R1 і R2 відповідно, причому L1 = L2. Яке коло характеризується більшим опором?

задача 19455

Електричне коло (див. рис. 58) складається з котушки з індуктивністю L = 0,15 Гн і резистора опором R = 3,0 Ом, які з'єднані паралельно і підключені до джерела ЕРС через ключ К. В деякий початковий момент часу ключ К розмикають . Визначити кількість тепла, що виділиться в резисторі за 0,1 с після розмикання ключа К. Величина ЕРС джерела дорівнює 12 В, внутрішній опір джерела r = 1 Ом.

задача 19650

На малюнку зображено графік убування сили струму при розмиканні двох електричних кіл, опори і індуктивності яких дорівнюють відповідно R1, L1 і R2, L2. Які з наведених нижче співвідношень відповідають малюнку? Вкажіть суму їх номерів. 1) RA = RB; LA > LB. 2) RA < RB, LA > LB. 3) RA < RB; LA = LB. 4) RA > RB; LA < LB.

задача 19652

Через час Δt = 5 мс після розмикання кола сила струму в ньому зменшилася в 5 разів. Знайти індуктивність кола, якщо опір його становить R = 46 Ом.

задача 19654

По колу опором R = 10 Ом і індуктивністю L = 0,03 Гн тече струм I = 40 А. Знайти силу струму в колі через Δt = 0,5 мс після відключення джерела.

задача 19668

При розмиканні електричного кола, що містить котушку з індуктивністю L і опором R = 10 Ом, сила струму за час t = 1 с убуває в е раз (е - основа натурального логарифма). Знайти індуктивність L котушки.

задача 20767

У колі, наведеній на рисунку, R1 = 4 Ом, R2 = 96 Ом, L = 0,34 Гн, ε = 38 В. Визначте силу струму в резисторі R2 через t = 0,1 с після розмикання кола в момент t = 0. Внутрішнім опором джерела можна знехтувати.

Другие предметы