після розмикання ланцюга опір котушки індуктивності тече струм силою визначити через

після розмикання ланцюга опір котушки індуктивності тече струм силою визначити через


задача 10338

У електричного кола, що містить резистор опором R = 20 Ом і котушку індуктивністю L = 0,06 Гн, тече струм I = 20 А. Визначити силу струму I в ланцюзі через Δt = 0,2 мс після її розмикання.

задача 10809

По замкнутому ланцюгу з опором r = 23 Ом тече струм. Через 10 мс після роз'єднання ланцюга сила струму в ньому зменшилася в 10 разів. Визначити індуктивність ланцюга.

задача 10812

У електричному колі, що містить опір r = 10 Ом і індуктивність L = 0,05 Гн, тече струм силою I = 60 A. Визначити силу струму в ланцюзі через Δt = 0,6 мс після її розмикання.

задача 11313

Соленоїд являє собою тонкостінний магнітний циліндр діаметром D = 20 мм і довжиною L = 600 мм, на поверхні якого щільно, виток до витка намотаний тонкий дріт діаметром d = 0,8 мм і питомим опором ρ = 12·10–6 Ом·м. Крайні витки провідника підключаються до джерела, ЕРС якого E27 В і внутрішній опір r = 1,5 Ом. На соленоїд одягнене замкнуте кільце діаметром Dк = 4 см з одного витка того ж дроту, що і обмотка соленоїда. Визначте: - магнітний потік, що пронизує кільце при сталому струмі в ланцюзі соленоїда, заряд, що протікає по кільцю при розмиканні ланцюга соленоїда, - ЕРС електромагнітної індукції, що виникає в кільці за умови, що час розмикання дорівнює часу релаксації (tp =

задача 11824

По котушці індуктивністю L = 0,03 мГн тече струм I = 0,6 А. При розмиканні кола сила струму змінюється практично до нуля за час Δt = 120 мкс. Визначити середню ЕРС самоіндукції <εi>, що виникає в контурі.

задача 13595

Котушка індуктивністю L = 1,5 Гн і опором Rl = 15 Ом і резистор опором R2 = 150 Ом з'єднані паралельно і підключені до джерела, електрорушійна сила якого ε = 60 В, чepeз ключ К. Визначте напругу на затискачах котушки через t1 = 0,01 с і t2 = 0,1 с після розмикання кола.

задача 13767

При розмиканні електричного кола, що містить котушку з індуктивністю L і опором R = 10 Ом, сила струму за час t = 1 с убуває в е разів (е — основа натурального логарифма). Знайти індуктивність L котушки.

задача 15122

На котушці опором R = 8,2 Ом і індуктивністю L = 25 мГн підтримується постійна напруга U = 55 В. Визначити енергію магнітного поля. Яка кількість теплоти виділиться в котушці при розмиканні кола?