максимум випромінювання довжина хвилі дорівнює нанометрів визначити дає

максимум випромінювання довжина хвилі дорівнює нанометрів визначити дає


задача 12597

Знайти мінімальну товщину плівки з показником заломлення 1.24, при якій світло з довжиною хвилі 640 нм відчуває максимальне відображення, а світло з довжиною хвилі 400 нм не відбивається зовсім. Кут падіння світла дорівнює 35°. Відповідь дати у нанометрах.

задача 12600

На дифракційну решітку з періодом 4 мкм падає нормально монохроматичне світло. Кут між спектрами 2 і 1-го порядків дорівнює 6°. Визначити довжину хвилі. Відповідь дати у нанометрах.

задача 12781

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. Плівка висвітлюється випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. При розгляданні у відбитому світлі під кутом 57° до плівки вона здається чорною. Оцінити найменшу товщину плівки (у нанометрах). Показник заломлення метилового спирту дорівнює 1.33, води – 1.357. Відповідь дати цілим числом.

задача 20990

Зірка рухається від спостерігача зі швидкістю 300 км/с. Спостерігач фіксує в спектрі випромінювання зірки смугу з довжиною хвилі 500 нм. На скільки нанометрів відрізняється спостережувана довжина хвилі від дійсної.

задача 20990

Зірка рухається від спостерігача зі швидкістю 300 км/с. Спостерігач фіксує в спектрі випромінювання зірки смугу з довжиною хвилі 500 нм. На скільки нанометрів відрізняється спостережувана довжина хвилі від дійсної.

задача 21544

Визначити повну потужність теплового випромінювання Землі і довжину хвилі, відповідну максимуму її випромінювання. Вважати Землю абсолютно чорним тілом з температурою поверхні 7°С.

задача 21545

Одна з найяскравіших зірок на небі - Вега - має радіус в три рази більше сонячного, а максимум її випромінювальної здатності припадають на довжину хвилі 305 нм. У скільки разів потужність випромінювання Веги перевершує потужність випромінювання Сонця? Температуру поверхні Сонця вважати рівною 5800 К.

задача 23645

Квант променів, що має енергію ε = 2·10–15 Дж, під час зіткнення з електроном втратив 20% енергії. Визначити: 1) частоту (в ексагерцях) та 2) довжину хвилі (в нанометрах) цих променів після зіткнення.

задача 23922

Яка температура абсолютно чорного тіла, якщо потужність випромінювання усіх довжин хвиль з 1 см2 поверхні дорівнює 1 кВт.

задача 80270

На поверхні води знаходиться тонка плівка метилового спирту. Плівка висвітлюється випромінюванням парів натрію з довжиною хвилі 589 нм. При розгляданні у відбитому світлі під кутом 69 градусів до плівки вона здається чорної. Оцінити найменшу товщину плівки, якщо показник заломлення метилового спирту дорівнює 1,330, води – 1,377. Відповідь дати у нанометрах, округливши до цілого числа.

задача 80332

Знайти довжину хвилі монохроматичного випромінювання, якщо відстань між мінімумами 10-го порядку в інтерференційному досліді Юнга дорівнює 16 см. Екран розташований на відстані 359 см від отворів, відстань між отворами дорівнює 0,351 мм. Відповідь дати у нанометрах.

задача 80346

Зірка Сіріус має поверхневу температуру, приблизно рівну 8856 К. Визначте довжину хвилі (у нанометрах), відповідну максимуму випромінювання зірки.

задача 80366

В якій області спектра лежить довжина хвилі, що відповідає максимуму випромінювання Сонця, якщо температура його поверхні приблизно дорівнює 5815 К? Вкажіть довжину хвилі в нанометрах.

задача 80377

З отвору в печі площею 62 см2 випромінюється 104 кДж енергії за 7 хв. Беручи, що реєструється випромінювання за своїм спектральним складом близько до випромінювання абсолютно чорного тіла, визначити довжину хвилі, на яку припадає максимум енергії випромінювання. Відповідь дати в нанометрах.

Другие предметы