наближаючись віддалитися рухається частота відстань визначити швидкість

наближаючись віддалитися рухається частота відстань визначити швидкість


задача 10225

Електрон з енергією Т = 400 еВ (у нескінченності) рухається уздовж силової лінії у напрямку до поверхні металевої зарядженої сфери радіусом R = 10 см. Визначити мінімальну відстань а, на яку наблизиться електрон до поверхні сфери, якщо заряд її Q = -10 нКл.

задача 10699

Електрон з енергією Т = 100 еВ (у нескінченності) рухається уздовж силової лінії у напрямку до поверхні металевої зарядженої сфери радіусом R = 5 см. Визначити мінімальну відстань, на яку наблизиться електрон до поверхні сфери, якщо заряд її Q = – 1 нКл.

задача 11401

Поїзд проходить повз станції зі швидкістю u = 40 м/с. Частота ν0 тону гудка електровоза дорівнює 300 Гц. Визначити уявну частоту ν тону для людини, що стоїть на платформі, у двох випадках: 1) потяг наближається; 2) поїзд віддаляється.

задача 12677

Кулька масою m = 40 мг, яка має позитивний заряд q = 1 нКл, рухається зі швидкістю v = 10 см/с. На яку відстань r зможе наблизитися кулька до позитивного точкового заряду q0 = 1,33 нКл?

задача 14610

Визначити, на яку мінімальну відстань може наблизитися протон, що рухається зі швидкістю 1 км/с до зарядженої сфері, несучої заряд 1 нКл, радіусом 5 см.

задача 17027

Повз залізничної станції проходить поїзд. Спостерігач, що стоїть на платформі, чує звук сирени поїзда. Коли поїзд наближається, уявна частота звуку дорівнює 1100 гц, коли віддаляється — 900 Гц. Визначити швидкість поїзда і частоту звуку, що видається сиреною поїзда. Швидкість звуку uзв = 340 м/с.

задача 60335

Електричне поле утворене позитивно зарядженою нескінченно довгою ниткою. Електрон, наблизившись до нитки зі стану спокою з відстані 20,0 мм до відстані 10,0 мм, одержує швидкість 10,0 Мм / с. Визначити лінійну щільність заряду нитки.