індукція магнітного поля струм визначити намагніченість

індукція магнітного поля струм визначити намагніченість


задача 10978

При температурі Т1 = 300 К та магнітній індукції В1 = 0,5 Тл була досягнута певна намагніченість парамагнетика. Визначити магнітну індукцію B2, при якій збережеться та ж намагніченість, якщо температуру підвищити до Т2 = 450 К.

задача 13613

По круговому контуру радіусом r = 40 см, зануреному в рідкий кисень, тече струм I = 1 А. Визначте намагніченість в центрі цього контуру. Магнітна сприйнятливість рідкого кисню χ = 3,4·10–3.

задача 13614

По обмотці соленоїда індуктивністю L = 3 мГн, що знаходиться в діамагнітної середовищі, тече струм I = 0,4 А. Соленоид має довжину I = 45 см, площа поперечного перерізу S = 10 см2 і число витків N = 1000. Визначте всередині соленоїда: 1) магнітну індукцію; 2) намагніченість.

задача 13615

Соленоїд, що знаходиться в діамагнітному середовищі, має довжину l = 30 см, площа поперечного перерізу S = 15 см2 і число витків N = 500. Індуктивність соленоїда L = 1,5 мГн, a сила струму, що протікає по ньому, I = 1 А. Визначте: 1) магнітну індукцію всередині соленоїда; 2) намагніченість всередині соленоїда.

задача 13616

Індукція магнітного поля в залізному стрижні B = 1,2 Тл. Визначте для нього намагніченість, якщо залежність В (Н) для даного сорту феромагнетика представлена на малюнку.
.

задача 17328

Шматок заліза внесли в магнітне поле напруженістю H = 103 А/м. Визначте: а) магнітну проникність; б) намагніченість; в) магнітну сприйнятливість. Магнітні властивості заліза виражені графіком, представленим на малюнку.

задача 21573

Обчислити питому намагніченість марганцю в однорідному магнітному полі, напруженість якого H = 100 кА/м.

задача 21574

По круговому контуру проходить струм I = 10 А. Радіус контуру R = 10 см. Контур занурений в рідкий кисень. Знайти намагніченість J в центрі контуру.

задача 21575

Використовуючи криву, представлену на рис. 17.1, визначити намагніченість J і магнітну сприйнятливість χ заліза при напруженості магнітного поля в ньому H = 1700 А/м.

задача 21822

При температурі Т1 = 200 К і магнітній індукції B1 = 0,5 Тл була досягнута певна намагніченість парамагнетика. Визначити магнітну індукцію В2, при якій збережеться та ж намагніченість, якщо температуру підвищити до Т2 = 400 К.

задача 23053

Накреслити графік залежності намагніченості (або магнітної індукції) феромагнетика від напруженості зовнішнього магнітного поля. Вказати характерні точки цієї залежності.

задача 70313

Знайти намагніченість jm парамагнетика, що знаходиться всередині соленоїда довжиною l = 30 мм. Площа поперечного перерізу S = 50 мм2, кількість витків N = 300, якщо по обмотці проходить струм I = 1,5 A, а індуктивність соленоїда L = 1,89·10–4 Гн.

Другие предметы