індукція магнітного поля струм визначити намагніченість

індукція магнітного поля струм визначити намагніченість


задача 10978

При температурі Т1 = 300 К та магнітній індукції В1 = 0,5 Тл була досягнута певна намагніченість парамагнетика. Визначити магнітну індукцію B2, при якій збережеться та ж намагніченість, якщо температуру підвищити до Т2 = 450 К.

задача 13613

По круговому контуру радіусом r = 40 см, зануреному в рідкий кисень, тече струм I = 1 А. Визначте намагніченість в центрі цього контуру. Магнітна сприйнятливість рідкого кисню χ = 3,4·10–3.

задача 13614

По обмотці соленоїда індуктивністю L = 3 мГн, що знаходиться в діамагнітної середовищі, тече струм I = 0,4 А. Соленоид має довжину I = 45 см, площа поперечного перерізу S = 10 см2 і число витків N = 1000. Визначте всередині соленоїда: 1) магнітну індукцію; 2) намагніченість.

задача 13615

Соленоїд, що знаходиться в діамагнітному середовищі, має довжину l = 30 см, площа поперечного перерізу S = 15 см2 і число витків N = 500. Індуктивність соленоїда L = 1,5 мГн, a сила струму, що протікає по ньому, I = 1 А. Визначте: 1) магнітну індукцію всередині соленоїда; 2) намагніченість всередині соленоїда.

задача 13616

Індукція магнітного поля в залізному стрижні B = 1,2 Тл. Визначте для нього намагніченість, якщо залежність В (Н) для даного сорту феромагнетика представлена на малюнку.
.

задача 17328

Шматок заліза внесли в магнітне поле напруженістю H = 103 А/м. Визначте: а) магнітну проникність; б) намагніченість; в) магнітну сприйнятливість. Магнітні властивості заліза виражені графіком, представленим на малюнку.

задача 70313

Знайти намагніченість jm парамагнетика, що знаходиться всередині соленоїда довжиною l = 30 мм. Площа поперечного перерізу S = 50 мм2, кількість витків N = 300, якщо по обмотці проходить струм I = 1,5 A, а індуктивність соленоїда L = 1,89·10–4 Гн.