вершинах правильного шестикутника стороною знайти заряд центрі

вершинах правильного шестикутника стороною знайти заряд центрі


задача 10186

Чотири однакові заряди Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 40 нКл закріплені у вершинах квадрата зі стороною a = 10 см. Знайти силу F, що діє на один з цих зарядів з боку трьох інших.

задача 10667

Чотири однакові заряди Q = 10 нКл кожен закріплені у вершинах квадрата зі стороною a = 20 см. Знайти силу F, що діє на один з цих зарядів з боку трьох інших.

задача 12343

У вершинах правильного шестикутника зі стороною а містяться точкові однакові по модулю заряди q. Знайти потенціал φ і напруженість поля Е в центрі шестикутника за умови, що: а) знак всіх зарядів однаковий, б) знаки сусідніх зарядів протилежні.

задача 12344

У вершинах правильного шестикутника зі стороною а містяться точкові заряди однакової величини q. Знайдіть напруженість поля в центрі шестикутника за умови, що а) знак всіх зарядів однаковий, б) знаки сусідніх зарядів протилежні.

задача 15160

В вершинах правильного шестикутника зі стороною a поміщені один за одним заряди +q, +q, +q, –q, –q, –q. Знайти силу, що діє на заряд +q, який знаходиться в центрі шестикутника.

задача 17593

Точечные заряды q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = q6 = q розташовані в вершинах правильного шестикутника зі стороною 1 см. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в центрі шестикутника, якщо величина q = –1 нКл. Визначити енергію системи цих зарядів.

задача 60293

У вершинах правильного шестикутника зі стороною 58 см, що знаходиться у вакуумі, поміщені однакові за величиною і знаком заряди 56 нКл. Знайти потенціал в центрі шестикутника.

задача 60521

У двох вершинах правильного трикутника знаходяться однакові заряди, рівні q = 3 нКл. Знайти потенціал φ1 в точці, що знаходиться в третій вершині, якщо довжина сторони трикутника a = 10 см. Яку треба виконати роботу A, щоб перенести заряд q1 = –1 нКл з цієї вершини в центр трикутника?