вершинах правильного шестикутника стороною знайти заряд центрі

вершинах правильного шестикутника стороною знайти заряд центрі


задача 10186

Чотири однакові заряди Q1 = Q2 = Q3 = Q4 = 40 нКл закріплені у вершинах квадрата зі стороною a = 10 см. Знайти силу F, що діє на один з цих зарядів з боку трьох інших.

задача 10667

Чотири однакові заряди Q = 10 нКл кожен закріплені у вершинах квадрата зі стороною a = 20 см. Знайти силу F, що діє на один з цих зарядів з боку трьох інших.

задача 12343

У вершинах правильного шестикутника зі стороною а містяться точкові однакові по модулю заряди q. Знайти потенціал φ і напруженість поля Е в центрі шестикутника за умови, що: а) знак всіх зарядів однаковий, б) знаки сусідніх зарядів протилежні.

задача 12344

У вершинах правильного шестикутника зі стороною а містяться точкові заряди однакової величини q. Знайдіть напруженість поля в центрі шестикутника за умови, що а) знак всіх зарядів однаковий, б) знаки сусідніх зарядів протилежні.

задача 15160

В вершинах правильного шестикутника зі стороною a поміщені один за одним заряди +q, +q, +q, –q, –q, –q. Знайти силу, що діє на заряд +q, який знаходиться в центрі шестикутника.

задача 17593

Точечные заряды q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = q6 = q розташовані в вершинах правильного шестикутника зі стороною 1 см. Знайти вектор напруженості і потенціал електричного поля в центрі шестикутника, якщо величина q = –1 нКл. Визначити енергію системи цих зарядів.

задача 19296

Визначити напруженість поля в центрі шестикутника зі стороною a, в вершинах якого розташовані: а) шість рівних однойменних зарядів; б) три позитивних і три негативних заряди.

задача 20355

У вершинах рівнобедреного трикутника зі стороною 10 см і основою 6 см знаходяться однакові заряди 10–9 Кл. Визначити: 1) напруженість, потенціал і силу, що діє на заряд в вершині трикутника, 2) енергію системи цих зарядів; 3) роботу з переміщення заряду з вершини в центр основи.

задача 20399

У вершинах квадрата зі стороною l розташовані однакові заряди q. Чому дорівнює напруженість на відстані d = 2l від центру квадрата: а) на продовженні діагоналі; б) на прямій, що проходить через центр квадрата і паралельної його стороні?

задача 20457

Визначити напруженість і потенціал поля в центрі шестикутника зі стороною 0,1 м, по вершинах якого розташовано 2 позитивних і 4 негативних заряду по 10–9 Кл. Позитивні заряди розташувати поруч. 2) Знайти енергію цієї системи зарядів. 3) Яка робота по переміщенню одного з негативних зарядів в центр шестикутника.

задача 20668

У вершинах правильного шестикутника зі стороною 1 см розташовані заряди однакової абсолютної величини. Знайти величину зарядів, якщо напруженість електричного поля в центрі шестикутника дорівнює 1 кВ/м. Перший, другий і третій заряди позитивні, четвертий, п'ятий і шостий - негативні. Визначити роботу по перенесенню першого заряду з вершини в центр шестикутника.

задача 21359

Чому дорівнює сила струму, що проходить по периметру правильного шестикутника зі стороною 20 см, якщо в його центрі магнітна індукція дорівнює 10 мкТл?

задача 21801

У вершинах правильного шестикутника розташовані три позитивних і три негативних заряди. Знайти напруженість Е електричного поля в центрі шестикутника при різних комбінаціях в розташуванні цих зарядів. Модуль кожного заряду |Q| = 1,5 нКл; сторона шестикутника а = 3 см.

задача 22716

Визначити напруженість електростатичного поля в центрі шестикутника зі стороною a, в вершинах якого розташовані: а) рівні заряди одного знака; б) заряди, рівні по модулю, але чергуються по знаку.

задача 23540

У вершинах правильного шестикутника зі стороною 1 см розташовані заряди однакової абсолютної величини. 1) Знайти величину зарядів, якщо напруженість електричного поля у центрі шестикутника дорівнює 1 кВ/м. Перший, другий та третій заряди позитивні, четвертий, п'ятий та шостий – негативні. 2) Знайти роботу, яка має бути витрачена, для переміщення першого заряду до центру шестикутника. 3) Визначити енергію системи зарядів.

задача 60293

У вершинах правильного шестикутника зі стороною 58 см, що знаходиться у вакуумі, поміщені однакові за величиною і знаком заряди 56 нКл. Знайти потенціал в центрі шестикутника.

задача 60521

У двох вершинах правильного трикутника знаходяться однакові заряди, рівні q = 3 нКл. Знайти потенціал φ1 в точці, що знаходиться в третій вершині, якщо довжина сторони трикутника a = 10 см. Яку треба виконати роботу A, щоб перенести заряд q1 = –1 нКл з цієї вершини в центр трикутника?

Другие предметы