калориметр знаходиться вода теплоємність льоду маса температура

калориметр знаходиться вода теплоємність льоду маса температура


задача 12032

У калориметр масою 0,13 кг з питомою теплоємністю 378 Дж/(кг·К) налито 0,3 кг гасу і опущена спіраль опором 3 Ом. Скільки часу слід пропускати через спіраль струм 2 А, щоб температура в калориметрі підвищилася на 2,5 К?

задача 24931

У відрі міститься суміш води з льодом маси М = 10 кг. Відро внесли до кімнати. Лід розтанув за t1 = 50 хв, а ще за t2 = 10 хв вода у відрі нагрілась на Δt = 2 °С. Визначте, яка маса льоду m була у відрі, коли його внесли до кімнати. Теплоємність відра знехтувати.

задача 26268

У калориметрі знаходиться вода масою т1 = 400 г при температурі t1 = 5°С. До неї долили ще m2 = 200 г води з температурою t2 = 10°С і поклали m3 = 400 г льоду з температурою t3 = –60°C. Яка температура встановиться в калориметр? Як зміниться кількість льоду?

Другие предметы