точка спостереження плоска хвиля відстань зона френеля світло

точка спостереження плоска хвиля відстань зона френеля світло


задача 11881

Знаючи формулу радіуса k-ї зони Френеля для сферичної хвилі (ρk = , вивести відповідну формулу для плоскої хвилі.

задача 11882

Радіус ρ4 четвертої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 3 см. Визначити радіус ρ6 шостої зони Френеля.

задача 12205

Точкове джерело світла з довжиною хвилі 0,6 мкм розміщено на відстані 100 см від діафрагми з круглим отвором радіусом 1 мм. Визначити відстань від хвильової поверхні до точки спостереження, для якої в отворі діафрагми розміщується 5 зон Френеля.

задача 12210

Визначити радіуси перших двох зон Френеля для випадку плоскої хвилі. Відстань від хвильової поверхні до точки спостереження 1 м. Довжина хвилі λ = 0,5 мкм.

задача 12321

Плоска світлова хвиля (λ = 0,5 мкм) падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром d = 1 см. На якій відстані b від отвору повинна знаходитися точка спостереження, щоб отвір відкривав: 1) одну зону Френеля? 2) дві зони Френеля?

задача 12906

Тонка плівка з показником заломлення 1,56 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження P. При якій товщині плівки освітленість у точці P буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 707 нм.

задача 12920

Тонка плівка з показником заломлення 1,86 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження Р. При якій товщині плівки освітленість у точці Р буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 553 нм.

задача 15546

На екрані P спостерігається дифракція Френеля на круглому отворі D від точкового монохроматичного джерела S. Введіть число відкритих френелівських зон по заданому розподілу інтенсивності в площині екрану уздовж осі x.

задача 15547

На екрані P спостерігається дифракція Френеля на круглому отворі D від точкового монохроматичного джерела S. Введіть число відкритих френелівських зон по заданому розподілу інтенсивності в площині екрану уздовж осі x.

задача 16741

Радіус п'ятої зони Френеля для плоского хвильового фронту дорівнює 4 мм. Чому дорівнює радіус другої зони Френеля?

задача 16760

Радіус 4-ої зони Френеля для плоского хвильового фронту r4 = 3 мм. Визначити радіус 12-ї зони з тієї ж точки спостереження.

задача 16856

Визначте радіус третьої зони Френеля, якщо відстань від точкового джерела світла (λ = 0,6 мкм) до хвильової поверхні і від хвильової поверхні до точки спостереження дорівнює 1,5 м.

задача 16964

Знайти радіуси rk перших п'яти зон Френеля, якщо відстань від джерела світла до хвильової поверхні a = 1 м, відстань від хвильової поверхні до точки спостереження b = 1 м. Довжина хвилі світла λ = 500 нм.

задача 17085

Диск діаметром 0,5 см з нерівностями 10 мкм розташований на відстані 1 м від точкового джерела S (λ = 0,5 мкм). Вважаючи, що пляму Пуассона видно до тих пір, поки нерівності перекривають зону Френеля не більше ніж на 1/4, знайти min відстань (bm) для його спостереження.

задача 17107

Диск діаметром 0,5 см з нерівностями 20 мкм розташований на відстані 1 м від точкового джерела S (λ = 0,5 мкм). Вважаючи, що пляму Пуассона видно до тих пір, поки нерівності перекривають зону Френеля не більше ніж на 1/4, знайти min відстань (bm) для його спостереження.

задача 17153

При якому мінімальному числі зон Френеля, що укладаються в круглому отворі, центр картини дифракції від цього отвору буде темним?

задача 18018

Визначити кут α між дзеркалами Френеля (рис. 11), якщо відстань Δx між смугами інтерференції на екрані дорівнює 1 мм, а = 1 м, b = 10 см, λ = 4861 А.

задача 19335

Дзеркала Френеля утворюють кут 180°–α = 179°40'. Джерело знаходиться на відстані r = 10 см від лінії перетину дзеркал, екран — на відстані a = 2 м. Довжина хвилі джерела S0 = 0,569 мкм. Яка відстань між темними смугами на екрані?

задача 19346

Під час експерименту з дзеркалами Френеля відстань між уявними зображеннями джерела світла (λ = 0,5 мкм) дорівнювало 0,5 мм, відстань від них до екрана 2 м. Визначити на скільки зміститься положення 5-го максимуму після того, як всю систему помістять в воду з показником заломлення n = 1,33.

задача 19466

Між точковим джерелом світла з довжиною хвилі 500 нм і екраном знаходиться диск діаметром 2 мм. Відстань від диска до екрану в два рази більше, ніж від диска до джерела. Яким має бути відстань від джерела до екрану, щоб диск закривав три перші зони Френеля для точки, що знаходиться в центрі дифракційної картини?

задача 80326

Тонка плівка з показником заломлення 1,69 закриває першу і половину другої зони Френеля для деякої точки спостереження Р. При якій товщині плівки освітленість в точці Р буде найбільша? Джерело світла монохроматичне, λ = 672 нм.

задача 80420

Плоска світлова хвиля з довжиною, рівною 488 нм, падає нормально на діафрагму з круглим отвором діаметром 730 мкм. На якій відстані від отвору повинна знаходитися точка спостереження, щоб отвір відкривав 7 зон Френеля?