рухається шлях середня шляхова рух

рухається шлях середня шляхова рух


задача 10980

Точка рухалася протягом t1 = 15 с зі швидкістю v1 = 5 м/с, протягом t2 = 10 с зі швидкістю v2 = 8 м/с і протягом t3 = 6 с зі швидкістю v3 = 20 м/с. Знайти середню шляхову швидкість точки.

задача 10981

Три чверті шляху автомобіль пройшов зі швидкістю v1 = 60 км/ч, іншу частину шляху — зі швидкістю v2 = 80 км/ч. Знайти середню шляхову швидкість автомобіля?

задача 10982

Одну половину шляху тіло рухалося зі швидкістю v1 = 2 м/с, другу — зі швидкістю v2 = 8 м/с. Знайти середню шляхову швидкість.

задача 10983

Тіло пройшло першу половину шляху за час t1 = 2 с, другу — за час t2 = 8 с. Визначити середню шляхову швидкість тіла, якщо довжина шляху s = 20 м.

задача 10984

Залежність швидкості від часу для руху деякого тіла представлена ??на малюнку. Визначити середню шляхову швидкість за час t = 14 с.

задача 10985

Залежність прискорення від часу при деякому русі тіла представлена ??на малюнку. Визначити середню шляхову швидкість за час t = 8 с. Початкова швидкість v0 = 0.

задача 11003

Точка рухається по прямій відповідно до рівняння x = At+Bt3, де A = 6 м/с, В = -0,125 м/с3. Визначити середню шляхову швидкість точки в інтервалі часу від t1 = 2 с до t2 = 6 с.

задача 12609

Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 54 км/год, а другу половину шляху - зі швидкістю 72 км/год. Знайти середню швидкість автомобіля. Відповідь дати у позасистемних одиницях і у СІ.

задача 12955

На малюнку подана залежність швидкості v від часу t при деякому русі тіла. Визначити середню шляхову швидкість <v> за час Δt = 12 с. Побудувати графік залежності прискорення а від часу (а = f(t)).

задача 14402

Першу половину часу свого руху автомобіль рухався зі швидкістю v1 = 80 км/год, а другу половину часу — зі швидкістю v2 = 40 км/год. Яка середня швидкість v руху автомобіля?

задача 14403

Першу половину свого шляху машина рухалася зі швидкістю v1 = 80 км/год, а другу половину часу — зі швидкістю v2 = 40 км/год. Чому дорівнює середня швидкість v руху машини?

задача 16024

Матеріальна точка рухається по прямій відповідно до рівняння х = At+Bt3, де А = 4 м/с, В = 0,06 м/с3. Визначити середню шляхову швидкість точки в інтервалі часу від 3 с до 5 с.

задача 17141

Тіло рухається протягом часу t = 3 с відповідно до рівняння х(t) = А + Bt + Сt2, де A = 1 м; В = 2 м/с; С = 3 м/с2. Визначити середню швидкість за першу половину шляху v1 і за третю секунду руху v2.

задача 22806

Точка рухалася протягом t1 = 15 с зі швидкістю v1 = 5 м/с, протягом t2 = 10 с зі швидкістю v2 = 12 м/с і протягом t3 = 5 с зі швидкістю v3 = 20 м/с. Визначити середню шляхову швидкість <v> точки.

задача 23257

Автомобіліст, рухаючись зі швидкістю 30 км/годину, проїхав половину шляху до місця призначення за певний проміжок часу. З якою швидкістю він повинен продовжувати рух, щоб за такий самий час досягти мети та повернутися назад? Визначити середню дорожню швидкість.

Другие предметы