енергія гармонічного осцилятора

енергія гармонічного осцилятора


задача 10097

а) Знайти рівняння, що зв'язує значення імпульсу px = m зі значеннями координати х одновимірного гармонічного осцилятора. Маса осцилятора m, частота ω, амплітуда коливання а. б) Намалювати криву, описувану цим рівнянням. в) Виразити площу S, обмежену цією кривою, через енергію осцилятора Е.

задача 10482

Система, що складається з N = 1020 тривимірних квантових осциляторів, знаходиться при температурі T = θDD = 250 К). Визначити енергію Е системи.

задача 17789

Оцінити мінімально можливу енергію Емин гармонійного осцилятора маси Т з частотою коливань ω = , що знаходиться в одновимірному потенціальному полі U(x) = kx2/2.

задача 22874

Осцилятор маси m рухається згідно із законом х = α sin(ωt) під дією сили, що змушує Fτ = F0 cos(ωt). Знайти коефіцієнт загасання β осцилятора.

задача 40505

Коефіцієнт загасання при коливаннях осцилятора досить малий. Якщо осцилятор починає коливатися в момент часу t = 0 зі швидкістю v, то через час, рівний періоду коливань t = T, його швидкість v = v/a (a>0). Якою буде швидкість тіла в момент часу t1 = 2T, t2 = 3T?

Другие предметы