сила струму в провіднику наростає опір визначити виділяє за час

сила струму в провіднику наростає опір визначити виділяє за час


задача 10254

Сила струму в провіднику опором R = 10 Ом за час t = 50 c рівномірно наростає від I1 = 5 А до I2 = 10 А. Визначити кількість теплоти Q, що виділилася за цей час в провіднику.

задача 10720

Струм в провіднику опором r = 100 Ом за час t = 30 з рівномірно наростає від I1 = 0 до I2 = 10 A. Визначити теплоту Q, що виділилася за цей час і провіднику.

задача 11734

Сила струму в провіднику рівномірно наростає від I0 = 0 до I = 3 А протягом часу t = 10 с. Визначити заряд Q, що пройшов в провіднику.

задача 11752

Сила струму в провіднику опором r = 100 Ом рівномірно наростає від I0 = 0 до Imax = 10 А впродовж часу τ = 30 с. Визначити кількість теплоти Q, що виділилася за цей час в провіднику.

задача 13468

Сила струму в провіднику рівномірно наростає від I0 = 0 до I = 2 A протягом часу τ = 5 с. Визначте заряд, що пройшов по провіднику.

задача 19204

Струм в провіднику опором R = 20 Ом рівномірно наростає від I0 = 0 до I = 6 А протягом проміжку часу Δt = 2 с. Знайти кількість теплоти Q, що виділилася в цьому провіднику за другу секунду.

задача 21110

По провіднику опором 10 Ом тече струм, сила струму при цьому зростає лінійно. Кількість теплоти, що виділилася в провіднику за 10 секунд, дорівнює 300 Дж. Визначте заряд, що пройшов за цей час по провіднику, якщо в початковий момент часу сила струму в провіднику дорівнює 0.

задача 21845

Сила струму в провіднику опором 20 Ом рівномірно убуває від 20 А до 10 А в плині часу t = 10 с. Визначити кількість тепла, що виділилося в провіднику.

задача 21846

У провіднику за час t = 20 с при рівномірному зростанні струму від I1 = 1 А до I2 = 2 А виділилося Q = 2 кДж теплоти. Знайти опір R провідника.

задача 23700

Визначити потужність, що виділяється на опорі величиною R = 30 Ом у колі змінного струму з амплітудою сили струму Im = 0,10 А.

Другие предметы