меж'ядерна відстань постійне обертальний відносне момент інерції молекула перший рівень

меж'ядерна відстань постійне обертальний відносне момент інерції молекула перший рівень


задача 11136

Визначити моменти інерції Jx, Jy, Jz трьохатомних молекул типу АВ2 щодо осей x, у, z, що проходять через центр інерції C молекули (вісь z перпендикулярна площині xy). Меж'ядерна відстань AB позначена d, валентний кут α. Обчислення виконати для наступних молекул: 1) H2O (d = 0,097 нм, α = 104° 30'); 2) SO2 (d = 0,145нм, α = 124°).

задача 12278

Знайти число N коливань, яке встигає зробити молекула кисню відносно центру мас, за час свого вільного пробігу. Кінетична енергія ε поступального руху молекули дорівнює найбільш ймовірному значенню. Кисень знаходиться при температурі Т = 3 кК, концентрація n молекул дорівнює 2,7·1019 см–3. Частота коливань ν = 4,8·1013 Гц. Рівноважна між'ядерна відстань d = 1,2·10–10 м.

Другие предметы