монокристал під кутом ковзання порядок

монокристал під кутом ковзання порядок


задача 13908

Вузький паралельний пучок рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі λ = 245 пм падає на природну грань монокристала кам'яної солі. Визначте відстань d між атомними площинами монокристала, якщо дифракційний максимум другого порядку спостерігається при падінні випромінювання до поверхні монокристала під кутом ковзання θ = 61°.

задача 18005

Вузький пучок електронів, що пройшли прискорюючу різницю потенціалів U, падає нормально на поверхню деякого монокристалла. Під кутом θ = 55° до нормалі до поверхні кристала спостерігається максимум відбиття електронів першого порядку. Визначте U, якщо відстань між відбиваючими атомними площинами кристала становить d = 0,2 нм.

задача 22537

Вузький пучок нейтронів падає на природну грань монокристала алюмінію під кутом 60 °. Відстань між сусідніми кристалічними площинами, паралельними цій межі монокристалу, d = 0,20 нм. При дзеркальному відображенні від природної межі кристала спостерігається дифракційний максимум 2-го порядку. Яка енергія і швидкість нейтронів, падаючих на монокристал?

задача 22940

Вузький пучок рентгенівських променів падає на монокристал NaCl. Найменший кут ковзання, при якому ще спостерігається дзеркальне відображення від системи кристалічних площин з міжплощинною відстанню d = 0,28 нм, дорівнює α = 4,1°. Яка напруга на рентгенівській трубці?

задача 23221

В одному з дослідів з дифракції електронів на монокристалі нікелю, максимум четвертого порядку спостерігався в напрямку, що становить кут 120° з напрямком падаючих на поверхню кристала електронів при їх енергії 160 еВ. Обчислити міжплощинну відстань кристалічних ґрат — d. Визначити під яким кутом до поверхні кристала спрямовані площини розташування атомів. Електрони падають на поверхню монокристалу нормально до неї.

Другие предметы