монокристал під кутом ковзання порядок

монокристал під кутом ковзання порядок


задача 13908

Вузький паралельний пучок рентгенівського випромінювання з довжиною хвилі λ = 245 пм падає на природну грань монокристала кам'яної солі. Визначте відстань d між атомними площинами монокристала, якщо дифракційний максимум другого порядку спостерігається при падінні випромінювання до поверхні монокристала під кутом ковзання θ = 61°.