випускання енергія фотона лінія дорівнює знайти швидкість

випускання енергія фотона лінія дорівнює знайти швидкість


задача 14060

Визначте зміну орбітального механічного моменту електрона при переході його з збудженого стану в основний з випусканням фотона з довжиною хвилі λ = 1,02·10–7 м.

задача 23007

У атомі водню, що покоїться, електрон перейшов з п'ятого енергетичного рівня в основний стан. Яку швидкість набув атом за рахунок випромінювання фотона? Визначте енергію віддачі.

задача 80411

Лампа потужністю 100 Вт, що працює на парах натрію, випускає однорідно по всіх напрямках монохроматичне світло на довжині хвилі 589 нм. Знайти: а) швидкість випускання фотонів, б) відстань від лампи, на якій середній потік фотонів буде дорівнює 1 фотон/(см2с); в) відстань від лампи, на якій середня щільність фотонів дорівнюватиме 1 фотон/(см3); г) потік фотонів і щільність фотонів на відстані 2 м від лампи.

Другие предметы