випускання енергія фотона лінія дорівнює знайти швидкість

випускання енергія фотона лінія дорівнює знайти швидкість


задача 14060

Визначте зміну орбітального механічного моменту електрона при переході його з збудженого стану в основний з випусканням фотона з довжиною хвилі λ = 1,02·10–7 м.

задача 80411

Лампа потужністю 100 Вт, що працює на парах натрію, випускає однорідно по всіх напрямках монохроматичне світло на довжині хвилі 589 нм. Знайти: а) швидкість випускання фотонів, б) відстань від лампи, на якій середній потік фотонів буде дорівнює 1 фотон/(см2с); в) відстань від лампи, на якій середня щільність фотонів дорівнюватиме 1 фотон/(см3); г) потік фотонів і щільність фотонів на відстані 2 м від лампи.