обсяг стиснення газу тиск сила стиснутої пружини температура

обсяг стиснення газу тиск сила стиснутої пружини температура


задача 11239

Для стиснення пружини на x1 = 1 см потрібно прикласти силу F = 10 H. Яку роботу А потрібно виконати, щоб стиснути пружину на x2 = 10 см, якщо сила пропорційна стисненню?

задача 11320

Блоки довжиною l = 3 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного при температурі t1 = –10 °C. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 50 °C? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Чи витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте? Значення коефіцієнта лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, межі міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, модуля Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 11421

Блоки довжиною l = 8 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 2 мм один від одного при температурі t1 = –10 °C. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 50 °C? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте? Значення коефіцієнта лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, межі міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, модуля Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 12867

Сила, необхідна для стиснення горизонтальної пружини на величину х, записується у вигляді F(x) = 230х + 2,7х3, де х виражається в метрах, a F — в ньютонах. Якщо пружина була стиснута на 2 м, то яку швидкість вона надасть (після того, як її відпустити) вміщеній перед нею кульці масою m = 3 кг?

задача 16599

Повітря, маса якого m = 116 г, стискають так, що його об'єм змінюється пропорційно тиску (рис. 13). При цьому тиск зростає від 200 до 400 кПа. Визначити коефіцієнт пропорційності зміни об'єму в залежності від тиску, якщо під час процесу газ отримав 80 кДж теплоти. Обчислити температуру Т в початковій 1 і кінцевої 2 точках процесу.

задача 20679

10 г кисню, що знаходиться при нормальних умовах, стискаються до 1 л. Знайти температуру і тиск кисню після ізотермічного стиснення.

задача 21294

Взяли 2 літри повітря (при н.у.) і різко стиснули в 2 рази. Знайти температуру і тиск. Намалювати малюнок.

задача 21702

Блоки довжиною l = 10 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 5 мм один від одного. При температурі t1 = –10 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 40 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 21704

Блоки довжиною l = 5 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 2 мм один від одного. При температурі t1 = –5 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 30 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 80·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,14·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 50·109 Н/м2.

задача 21707

Блоки довжиною l = 2 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного. При температурі t1 = 5 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 40 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 80·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,14·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 15·109 Н/м2.

задача 21708

Блоки довжиною l = 4 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного. При температурі t1 = –10 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 45 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 21709

Блоки довжиною l = 6 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1,5 мм один від одного. При температурі t1 = –15 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 100 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 21710

Блоки довжиною l = 12 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 5 мм один від одного. При температурі t1 = –30 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 20 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 26280

До кінця стиснення пружини дитячого пружинного пістолета на 3 см прикладена до неї сила дорівнювала 20 Н. Знайти потенційну енергію стиснутої пружини.

задача 26449

Яку роботу потрібно здійснити при стисненні пружини дитячого пістолета на ?l = 3,0 см, якщо зусилля становить 20,0 Н? Яка потенційна енергія стиснутої пружини.

задача 40843

Вантаж, покладений на чашку ваг, стискає пружину на l = 5 см. Знайти величину стиснення пружини в тому випадку, якщо цей же вантаж падає на чашку ваг з висоти h = 10 см.

Другие предметы