обсяг стиснення газу тиск сила стиснутої пружини температура

обсяг стиснення газу тиск сила стиснутої пружини температура


задача 11239

Для стиснення пружини на x1 = 1 см потрібно прикласти силу F = 10 H. Яку роботу А потрібно виконати, щоб стиснути пружину на x2 = 10 см, якщо сила пропорційна стисненню?

задача 11320

Блоки довжиною l = 3 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного при температурі t1 = –10 °C. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 50 °C? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Чи витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте? Значення коефіцієнта лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, межі міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, модуля Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 11421

Блоки довжиною l = 8 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 2 мм один від одного при температурі t1 = –10 °C. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 50 °C? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте? Значення коефіцієнта лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, межі міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, модуля Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 12867

Сила, необхідна для стиснення горизонтальної пружини на величину х, записується у вигляді F(x) = 230х + 2,7х3, де х виражається в метрах, a F — в ньютонах. Якщо пружина була стиснута на 2 м, то яку швидкість вона надасть (після того, як її відпустити) вміщеній перед нею кульці масою m = 3 кг?

задача 16599

Повітря, маса якого m = 116 г, стискають так, що його об'єм змінюється пропорційно тиску (рис. 13). При цьому тиск зростає від 200 до 400 кПа. Визначити коефіцієнт пропорційності зміни об'єму в залежності від тиску, якщо під час процесу газ отримав 80 кДж теплоти. Обчислити температуру Т в початковій 1 і кінцевої 2 точках процесу.

задача 20679

10 г кисню, що знаходиться при нормальних умовах, стискаються до 1 л. Знайти температуру і тиск кисню після ізотермічного стиснення.

задача 21294

Взяли 2 літри повітря (при н.у.) і різко стиснули в 2 рази. Знайти температуру і тиск. Намалювати малюнок.

задача 21702

Блоки довжиною l = 10 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 5 мм один від одного. При температурі t1 = –10 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 40 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 21704

Блоки довжиною l = 5 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 2 мм один від одного. При температурі t1 = –5 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 30 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 80·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,14·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 50·109 Н/м2.

задача 21707

Блоки довжиною l = 2 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного. При температурі t1 = 5 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 40 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 80·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,14·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 15·109 Н/м2.

задача 21708

Блоки довжиною l = 4 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1 мм один від одного. При температурі t1 = –10 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 45 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 170·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 0,35·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 45·109 Н/м2.

задача 21709

Блоки довжиною l = 6 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 1,5 мм один від одного. При температурі t1 = –15 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 100 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,15 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 21710

Блоки довжиною l = 12 м з деякого матеріалу розташовані на відстані d = 5 мм один від одного. При температурі t1 = –30 °С. Чому буде дорівнювати сила стиснення, якщо температура підвищиться до t2 = 20 °С? Площа контакту двох блоків дорівнює S = 0,2 м2. Витримає матеріал таке навантаження чи відбудеться руйнування? Відповідь обґрунтуйте. Межа міцності матеріалу на стиск σ = 20·106 Н/м, коефіцієнт лінійного теплового розширення α = 1,2·10–5 °С–1, модуль Юнга E = 20·109 Н/м2.

задача 23647

Щогодини компресор стискає 150 м3 повітря, підвищуючи його тиск від 01 до 07 МПа. Яку кількість теплоти потрібно відвести від циліндра компресора, щоб стиснення повітря відбувалося ізотермічно?

задача 24632

Визначте роботу, яку потрібно витратити, щоб стиснути пружину на 15 см, якщо відомо, що сила пропорційна деформації і під дією сили 20 Н пружина стискається на 1 см.

задача 24666

Визначте роботу А, яку потрібно виконати, щоб стиснути пружину на х = 15 см, якщо відомо, що сила пропорційна деформації, і під дією сили F = 50 Н стискається пружина на х0 = 2,25 см.

задача 26280

До кінця стиснення пружини дитячого пружинного пістолета на 3 см прикладена до неї сила дорівнювала 20 Н. Знайти потенційну енергію стиснутої пружини.

задача 26449

Яку роботу потрібно здійснити при стисненні пружини дитячого пістолета на ?l = 3,0 см, якщо зусилля становить 20,0 Н? Яка потенційна енергія стиснутої пружини.

задача 40843

Вантаж, покладений на чашку ваг, стискає пружину на l = 5 см. Знайти величину стиснення пружини в тому випадку, якщо цей же вантаж падає на чашку ваг з висоти h = 10 см.

Другие предметы