радіоізотопи період напіврозпаду ізотоп розпад ядер містить активність момент постійно початкове препарат

радіоізотопи період напіврозпаду ізотоп розпад ядер містить активність момент постійно початкове препарат


задача 13605

Визначити, скільки ядер в масі m0 = 1,0 мг радіоізотопа церію розпадається протягом проміжків часу: 1) Δt = 1 с; 2) Δt = 1 рік. Період напіврозпаду церію Т1/2 = 285 діб.