берилію одиниця реакція число

берилію одиниця реакція число


задача 14255

Ядро берилію -7 β- радіоактивне за схемою К-захвату. Записати реакцію. Які частинки при цьому утворилися?

задача 16882

Визначити енергію зв'язку (в Джоулях) ядра ізотопу берилію 4Be9 з масою ядра 14,960·10–27 кг. Прийняти масу протона 1,672·10–27 кг, масу нейтрона 1,675·10–27 кг, швидкість світла 3·108 м/с.

Другие предметы