два заряду відштовхуються силою відстань який

два заряду відштовхуються силою відстань який


задача 21500

Два заряди знаходяться на відстані 1 см один від одного і відштовхуються з силою 1 Н. Сумарний заряд системи 0,4 мкКл. Знайти величини зарядів. Визначити енергію системи зарядів.

задача 26254

Оцініть, якого розміру повинна бути мала планета з щільністю Землі, щоб людина, відштовхнувшись, могла полетіти з неї.

задача 26678

З якою силою F відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченно довгі нитки з однаковою лінійною густиною заряду τ1 = τ2 = 10-8 Кл/см, знаходяться на відстані r = 2 см одна від одної і розташовані перпендикулярно одна одній?

задача 40127

При швидкісному спуску лижник ковзає вниз по схилу з кутом нахилу α = 45°, не відштовхуючись палицями. Коефіцієнт тертя лиж об сніг μ = 0,1. Сила опору повітря пропорційна квадрату швидкості: Fc = kv2, де k = 0,7 кг/м. Яка максимальна швидкість лижника, якщо його маса 100 кг?

задача 60086

На якій відстані r один від одного слід помістити два однойменних точкових заряди у воді, щоб вони відштовхувалися з такою ж силою, з якою ці заряди відштовхуються у вакуумі на відстані r1 = 9 см?

задача 60178

З якою силою на одиницю площі відштовхуються дві однойменно заряджені нескінченні площини з однаковою поверхневою щільністю заряду 41 нКл/кв.см.

задача 60309

Щоб уявити величину електричного заряду 1 Кл, підрахуйте, з якою силою відштовхуються в повітрі два однойменних заряди величиною в 1 Кл кожний, перебуваючи на відстані 1975 м один від одного.

задача 60553

Дві кульки, що мають однаковий заряд Q, підвішені на двох довгих нитках в одній точці. Відштовхуючись, вони віддалилися на відстань d. Як зміниться положення рівноваги, якщо одну з кульок розрядити?

задача 70176

Два паралельних нескінченно довгих провідника, по яких тече струм I в різних напрямках, відштовхуються. Поясніть, чому. Чому буде дорівнювати ця сила, якщо I = 1 A, відстань між провідниками 1 м і знаходяться вони у вакуумі.

Другие предметы