стояча хвиля знайти

стояча хвиля знайти


задача 13798

Два паралельних дроти, одні кінці яких ізольовані, a другі індуктивно з'єднані з генератором електромагнітних коливань, занурені в спирт. При відповідному підборі частоти коливань в системі виникають стоячі хвилі. Відстань між двома вузлами стоячих хвиль на проводах дорівнює 40 см. Беручи діелектричну проникність спирту ε = 26, a його магнітну проникність μ = 1, визначте частоту коливань генератора.

задача 40669

Однаковий чи буде час проїзду відстані в 1 км на катері туди і назад по річці (швидкість течії річки 2 км/год) і по озеру (в стоячій воді), якщо швидкість катера щодо води в обох випадках становить 8 км/год? Відповідь підтвердити розрахунками.