стояча хвиля знайти

стояча хвиля знайти


задача 13798

Два паралельних дроти, одні кінці яких ізольовані, a другі індуктивно з'єднані з генератором електромагнітних коливань, занурені в спирт. При відповідному підборі частоти коливань в системі виникають стоячі хвилі. Відстань між двома вузлами стоячих хвиль на проводах дорівнює 40 см. Беручи діелектричну проникність спирту ε = 26, a його магнітну проникність μ = 1, визначте частоту коливань генератора.

задача 19578

В однорідному середовищі з щільністю ρ встановилася поздовжня стояча хвиля ξ = A cos kx cos ωt. Знайти вираз для об'ємної щільності: а) потенційної енергії wp(х, t), б) кінетичної енергії wk(х, t). Зобразити графіки розподілу об'ємної щільності повної енергії w в межах між двома сусідніми вузлами зсуву в моменти часу t = 0 і t = T/4, де Т — період коливань.

задача 19952

На малюнку наведено графік амплітуди стоячої хвилі від координати х. Визначити довжину хвилі λ, що біжить, і відображеної хвиль, при накладенні яких була отримана ця стояча хвиля.

задача 40669

Однаковий чи буде час проїзду відстані в 1 км на катері туди і назад по річці (швидкість течії річки 2 км/год) і по озеру (в стоячій воді), якщо швидкість катера щодо води в обох випадках становить 8 км/год? Відповідь підтвердити розрахунками.

Другие предметы