поглинає енергію визначити

поглинає енергію визначити


задача 13955

Визначте, у скільки разів зменшиться інтенсивність природного світла, що пройшло через два ніколі, головні площини яких утворюють кут в 60 °, якщо кожен з ніколів як поглинає, так і відбиває 5% падаючого на них світла.

задача 14579

Вважаючи, що атмосфера Землі поглинає 10% енергії Сонця, розрахувати потужність, що отримується горизонтальною ділянкою Землі площею 0,5 га. Висота Сонця над горизонтом 30°, коефіцієнт поглинання поверхні α = 0,8. Сонячна постійна поблизу Землі за межами її атмосфери I = 1,6 кВт/м2.

задача 14896

Атом водню в основному стані поглинув квант світла з довжиною хвилі λ = 121,5 нм. На яку орбіту перейшов електрон? Визначити радіус цієї орбіти.

задача 14986

На поверхню площею 3 см2 за 5 хвилин падає світло з енергією 20 Дж. Визначити світловий тиск на поверхню, якщо вона: а) повністю поглинає промені; б) повністю відображає промені.

задача 16705

Визначити тиск P променів сонця на поверхню скляної пластинки, поміщеній на такій же відстані від Сонця, як і Земля, що відбиває 4% і поглинає 6% падаючої світлової енергії. Падіння променів — нормальне. Інтенсивність сонячної радіації за межами земної атмосфери I = 1,35·103 Дж/(м2·с).

задача 17044

Знайти енергію, поглинену при реакції 7N14 + 2He4

задача 18008

Тілом масою m = 60 кг протягом 6 годин була поглинена енергія Е = 1 Дж. Знайдіть поглинену дозу і потужність дози в одиницях СІ і у позасистемних одиницях.

задача 18284

Яку температуру має мати тіло, щоб воно при температурі навколишнього середовища t0 = 17°С випромінювало в 100 разів більше енергії, ніж поглинало?

задача 18285

Яку температуру має мати тіло, щоб воно при температурі навколишнього середовища 290°К випромінювало в 100 разів більше енергії, ніж поглинало?

задача 18324

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18325

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18326

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18327

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18328

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18329

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18330

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18331

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18332

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18333

Промінь лазера потужністю N = 25 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 10%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18334

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18335

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18336

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18337

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18338

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18339

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18340

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18341

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18342

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18343

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 20%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18344

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18345

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18346

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18347

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18348

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18349

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18350

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18351

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18352

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18353

Промінь лазера потужністю N = 30 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 30%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18354

Луч лазера мощностью N = 40 Вт падает перпендикулярно поверхности пластинки, которая отражает R = 10% падающей энергии, пропускает Т = 40%, а остальную часть энергии — поглощает. Определить силу светового давления на пластину.

задача 18355

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18356

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18357

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18358

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18359

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18360

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18361

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18362

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18363

Промінь лазера потужністю N = 40 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 40%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18364

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18365

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18366

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18367

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18368

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18369

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18370

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18371

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18372

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18373

Промінь лазера потужністю N = 45 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 45%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18374

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18375

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18376

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18377

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18378

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18379

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18380

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18381

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18382

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18383

Промінь лазера потужністю N = 50 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18384

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18385

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18386

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18387

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18388

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18389

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18390

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18391

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18392

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18393

Промінь лазера потужністю N = 55 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 55%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18394

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18395

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18396

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18397

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18398

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18399

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18400

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18401

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18402

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18403

Промінь лазера потужністю N = 60 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 50%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18404

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18405

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18406

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18407

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18408

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18409

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18410

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18411

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18412

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18413

Промінь лазера потужністю N = 65 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 15%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18414

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 10% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18415

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 15% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18416

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 20% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18417

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 25% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18418

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 30% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18419

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 35% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18420

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 40% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18421

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 45% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18422

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 50% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 18423

Промінь лазера потужністю N = 70 Вт падає перпендикулярно поверхні пластинки, яка відображає R = 55% падаючої енергії, пропускає Т = 25%, а решту енергії - поглинає. Визначити силу світлового тиску на пластину.

задача 19043

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 5 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 3,56 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 1,154·10–3 Вт/м2. Знайти Em, S.

задача 19044

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 4 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 2,33 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 0,984·10–3 Вт/м2. Знайти Em, τ.

задача 19045

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 30 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 15 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 3,246·10–3 Вт/м2. Знайти Em, W.

задача 19046

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 12 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 50 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 7,23 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти Em, I.

задача 19047

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,2 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 13 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 5,29 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти S, I.

задача 19048

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 1,6 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 3 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 14,31 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти τ, I.

задача 19049

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 4,3 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 9 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 22 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти W, I.

задача 19050

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 20 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 9,34 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 3,22·10–3 Вт/м2. Знайти Em, S.

задача 19051

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 30 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 7,85 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 5,91·10–3 Вт/м2. Знайти Em, τ.

задача 19052

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 20 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 10 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 14,23·10–3 Вт/м2. Знайти Em, W.

задача 19053

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 6 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 15 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 1,55 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти Em, I.

задача 19054

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 6,1 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 7 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 6,49 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти S, I.

задача 19055

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 2,34 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 12 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 4,41 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти τ, I.

задача 19056

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,87 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 3,8 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 12 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти W, I.

задача 19057

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 14 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 5,87 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 5,42·10–3 Вт/м2. Знайти Em, S.

задача 19058

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 4,5 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 9 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 4,23 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 3,88·10–3 Вт/м2. Знайти Em.

задача 19059

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 6 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 5,5 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 1,55·10–3 Вт/м2. Знайти Em, W.

задача 19060

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 18 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 15 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 7,81 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти Em, I.

задача 19061

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 5,41 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 21 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 4,78 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти S, I.

задача 19062

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,9 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 8,5 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 2,89 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти τ, I.

задача 19063

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 7,6 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 12,7 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 26 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти W, I.

задача 19064

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 13,5 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 5,91 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 5,22·10–3 Вт/м2. Знайти Em, S.

задача 19065

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 4,65 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 9,4 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 4,42 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 3,58·10–3 Вт/м2. Знайти Em.

задача 19066

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 6,3 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 5,8 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I = 1,75·10–3 Вт/м2. Знайти Em, W.

задача 19067

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 17 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 16 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 7,56 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти Em, I.

задача 19068

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 5,65 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 21,5 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 4,98 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти S, I.

задача 19069

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 3,75 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 8,7 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W = 2,8 Дж. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти τ, I.

задача 19070

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em = 7,7 В/м. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташовується пластинка площею S = 12,6 м2, повністю поглинає енергію падаючої хвилі (коефіцієнт поглинання α = 1). За час τ = 27 хв, багато більше періоду коливань електричного і магнітного векторів, платівка поглинула енергію, рівну W. Фазова швидкість поширення хвилі — v, інтенсивність хвилі I. Знайти W, I.

задача 19071

У вакуумі поширюється плоска електромагнітна хвиля, максимальна величина електричного вектора якої дорівнює Em. На шляху хвилі перпендикулярно напрямку її поширення розташована плоска поверхня площею S = 30 м2. За час τ = 5 хв, що значно перевищує період коливань електричного і магнітного векторів в електромагнітній хвилі, ця поверхня поглинула енергію, рівну W = 2,985 Дж. Знайти Em.

задача 19217

Яку температуру має мати тіло, щоб воно при температурі навколишнього середовища Т0 = 290 К випромінювало в 100 разів більше енергії, ніж поглинало?

задача 26680

Альпініст при кожному вдиху поглинає 5 г повітря, що знаходиться при нормальних умовах. Знайти об'єм повітря, яке повинен вдихати за той же час альпініст в горах, де тиск дорівнює 79,8 кПа, а температура -13°С. Молярна маса повітря 29·10-3кг/моль.

задача 80363

Температура поверхні зірки дорівнює 12000 К. Чи можна визначити цю температуру, досліджуючи випромінювання зірки в земних умовах, якщо земна атмосфера поглинає всі промені з довжиною хвилі, коротше 284 нм?

Другие предметы