визначити різницю потенціалів між знайти

визначити різницю потенціалів між знайти


задача 10224

Знайти відношення швидкостей іонів Cu++ і К+, що пройшли однакову різницю потенціалів.

задача 10698

Іон атома водню H+ пройшов різницю потенціалів U1 = 100 В, іон атома калію К+ — різницю потенціалів U2 = 200 В. Знайти відношення швидкостей цих іонів.

задача 10700

Знайти відношення швидкостей іонів Ca++ і Na+, що пройшли однакову різницю потенціалів.

задача 11085

Літак, що летить над поверхнею Землі зі швидкістю 1200 км/год, має розмах крил l = 15 м. Вертикальна складова напруженості магнітного поля Землі в місці польоту дорівнює Hв = 40 А/м. Визначити різницю потенціалів Δφ між кінцями крил. Чи буде горіти малопотужна лампочка, включена в ланцюг між крилами літака?

задача 11596

Для решітки з заданим періодом d знайти різницю кутових напрямків на головні максимуми m-го порядку для довжин хвиль λ і λ+Δλ (при цьому Δλ<<λ).

задача 11655

У широкої частини горизонтально розташованої труби нафта тече зі швидкістю v1 = 2 м/с. Визначити швидкість v2 нафти в вузької частини труби, якщо різниця Δp тисків в широкій і вузькій частинах її дорівнює 6,65 кПа.

задача 11685

При переміщенні заряду Q = 20 нКл між двома точками поля зовнішніми силами була здійснена робота А = 4 мкДж. Визначити роботу A 1 сил поля і різницю Δφ потенціалів цих точок поля.

задача 11702

Яка прискорююча різниця потенціалів U потрібна для того, щоб повідомити швидкість v = 30 Мм/с: 1) електрону; 2) протону?

задача 13217

Для точного вимірювання малих різниць тиску служать U-подібні манометри, які заповнені двома різними рідинами. В одному з них при використанні нитробензола (ρ = 1,203 г/см3) і води (ρ' = 1,000 г/см3) отримали різницю рівнів Δh = 26 мм. Визначте різницю тисків.

задача 13271

Визначте, яку прискорюючу різницю потенціалів повинен пройти електрон, щоб його поздовжні розміри зменшилися в два рази.

задача 13976

Заряджена частинка, пройшовши різницю потенціалів U = 600 В, придбала швидкість v = 5·103 м/с. Визначити питомий заряд частинки.

задача 14055

Електрон, який пройшов прискорюючу різницю потенціалів U21, придбав швидкість v = 2,0·106 м/с. Визначити різницю потенціалів U21. Результат записати з точністю 1 знак після коми.

задача 14806

Якому графіку на малюнку відповідає найменша різниця потенціалів між точками з координатами x1 і x2?

задача 15226

Яку долю е.р.с. елемента ε складає різницю потенціалів U на його затисках, якщо опір елемента r в n разів менше зовнішнього опору R? Завдання вирішити для: а) n = 0,1; б) n = 1; в) n = 10.

задача 15670

Заряд частки дорівнює 1,6·10–19 Кл. Прискорююча різниця потенціалів, яку пройшла частка, поздовжні розміри якої зменшилися в дві рази, дорівнює

задача 16509

Швидкість літака 900 км/год, розмах крил 15 м, вертикальна складова магнітної індукції магнітного поля Землі 10–4 Тл. Визначити різницю потенціалів, що виникає на кінцях крил літака.

задача 18261

Визначити різницю потенціалів на кінцях крил літака, що летить горизонтально зі швидкістю 1080 км/год, якщо розмах крил дорівнює 10 м, а магнітна індукція магнітного поля Землі в вертикальному напрямку дорівнює 0,00005 В·с/м2.

задача 18868

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 2 м/с до V2 = 6 м/с.

задача 18869

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 3 м/с до V2 = 7 м/с.

задача 18870

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 4 м/с до V2 = 8 м/с.

задача 18871

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 5 м/с до V2 = 9 м/с.

задача 18872

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 6 м/с до V2 = 10 м/с.

задача 18873

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 6 м/с до V2 = 9 м/с.

задача 18874

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 5 м/с до V2 = 8 м/с.

задача 18875

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 1 м/с до V2 = 5 м/с.

задача 18876

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 4 м/с до V2 = 7 м/с.

задача 18877

Визначити прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, щоб його швидкість зросла від V1 = 3 м/с до V2 = 6 м/с.

задача 19936

Різниця ходу звукових хвиль, що приходять в ліве і праве вухо людини, становить 1 см. Визначити зрушення фаз між обома звуковими відчуттями для тону з частотою 1000 Гц.

задача 21594

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22094

Визначити перший потенціал збудження іонів Не+, Li++, Ве+++, В++++.

задача 22371

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22372

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22373

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22658

Визначте прискорюючу різницю потенціалів, яку повинен пройти в електричному полі електрон, що володіє швидкістю 1 Мм/с, щоб швидкість його зросла в 5 разів.

задача 22796

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22797

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 22798

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 23011

Протон і α-частrа пройшли однакову різницю потенціалів. Знайти відношення їхніх довжин хвиль.

задача 23821

Різниця фаз звукових хвиль із частотою 1 кГц, що надходять від одного джерела до різних вух, дорівнює 0,2 рад. Визначте різницю ходу хвиль, що приходять у праве та ліве вухо людини.

задача 24509

З дроту завдовжки l = 3,14 м і опором R = 20 Ом зробили кільце. Визначити індукцію поля в центрі кільця, якщо на кінцях дроту створено різницю потенціалів U = 1 B.

задача 26245

При включенні в електричний ланцюг провідника діаметром d = 0,5 мм і довжиною l = 4,7 м різниця потенціалів на кінцях провідника U = 1,2 В при величині струму в ланцюзі I = 1 А. Визначити питомий опір матеріалу провідника.

задача 26492

З використанням правил Кірхгофа, знайти сили струмів на всіх ділянках ланцюга і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ?1 = 2,5 В, ?2 = 2,2 В, ?3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 26693

На скільки відсотків зміниться поздовжній розмір протона після проходження ним прискорюючої різниці потенціалів 1 МВ?

задача 60193

Визначити питомий опір провідника довжиною 2 м, якщо при щільності струму 10 в шостому ступені А/м2 на кінцях його підтримується різниця потенціалів 2 В.

задача 60376

Визначити прискорюючу різницю потенціалів U, яку повинен пройти в електричному полі протон, що володіє швидкістю v1 = 104 м/с, щоб швидкість його зросла в n = 4 рази.

задача 60486

Яка потужність виділяється в одиниці об'єму провідника довжиною l = 0,2 м, якщо на його кінцях підтримується різниця потенціалів U = 4 В. Питомий опір провідника ρ = 10–6 Ом·м.

задача 60514

Визначити щільність струму, що тече по резистору довжиною 5 м, якщо на кінцях його підтримується різниця потенціалів 2 В. Питомий опір матеріалу 2·10–6 Ом·м.

задача 60561

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 60564

З використанням правил Кірхгофа знайти сили струмів на всіх ділянках кола і різницю потенціалів між вузлами. У задачі відомо: ε1 = 2,5 В, ε2 = 2,2 В, ε3 = 3,0 В, r1 = r2 = r3 = 0,2 Ом, R = 4,7 Ом.

задача 60576

Чому дорівнює різниця потенціалів між точками 1 і 2 в однорідному електричному полі Е = 10 В/м.

задача 60588

Щоб збільшити швидкість від 2·104 до 7·104 м/с, заряджена частка повинна пройти різницю потенціалів 2,3 В. Яку різницю потенціалів повинна пройти ця частка, щоб швидкість збільшилася від 7·104 до 8·104 м/с?

задача 70211

Іон атома водню H+ та іон атома гелію He++ пройшли однакову прискорюючу різницю потенціалів. Знайти відношення швидкостей іонів.

Другие предметы