вкочується на висоту похила площина суцільний обруч підйом циліндр вгору початкова швидкість відстань дорівнює великий

вкочується на висоту похила площина суцільний обруч підйом циліндр вгору початкова швидкість відстань дорівнює великий


задача 13948

На яку висоту вгору по похилій площині вкотився диск, який біля основи похилої площини має швидкість поступального руху 2 м/с. Тертям знехтувати.

задача 14061

Хлопчик котить обруч по горизонтальній поверхні зі швидкістю v = 7,2 км/год. 1) Якщо знехтувати силою тертя кочення, то на яку висоту може вкотитися обруч на гірку за рахунок своєї кінетичної енергії (в метрах)? 2) Кут нахилу гірки становить α = 30°. Чому дорівнює час підйому (в сек.)?

задача 14650

Хлопчик котить обруч по горизонтальній дорозі зі швидкістю v = 7,2 км/год. На яку відстань s може вкотитися обруч на гірку за рахунок його кінетичної енергії? Ухил гірки дорівнює 10 м на кожні 100 м шляху.

задача 26328

Порожнистий і суцільний циліндри котяться спочатку по горизонтальній площині, а потім вкочуються без прослизання на похилу площину. Радіуси і маси циліндрів однакові. Швидкості центрів мас на горизонтальній ділянці також однакові і рівні v. На яку висоту зможе вкотитися кожний з циліндрів?

задача 40557

Куля і суцільний циліндр, рухаючись з однаковою швидкістю, вкочуються вгору по похилій площині. Знайти відношення висот підйому кулі і циліндра, якщо радіус кулі в 2 рази більше радіусу основи циліндра.