електричний диполь напруженість поля вісь момент відстань

електричний диполь напруженість поля вісь момент відстань


задача 10216

Диполь з електричним моментом р = 100 пКл·м вільно встановився у вільному електричному полі напруженістю E = 200 кВ/м. Визначити роботу зовнішніх сил, яку необхідно здійснити для повороту диполя на кут α = 180°.

задача 10219

Поле утворено точковим диполем з електричним моментом р = 200 пКл·м. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, розташованих симетрично щодо диполя на його осі на відстані r = 40 см від центру диполя.

задача 10694

Поле утворено точковим диполем з електричним моментом р = 100 пКл·м. Визначити різницю потенціалів U двох точок поля, розташованих симетрично щодо диполя на його осі на відстані r = 10 см від центру диполя.

задача 11706

Диполь з електричним моментом р = 0,12 нКл·м утворений двома точковими зарядами Q = ±1 нКл. Знайти напруженість Е і потенціал φ електричного поля в точках А і В, які перебувають на відстані r = 8 см від центру диполя.

задача 11714

Визначити напруженість Е і потенціал φ поля, створеного диполем в точках А і В. Його електричний момент р = 1 пКл·м, а відстань, від точок А і В до центру диполя дорівнює 10 см.

задача 11862

Диполь з електричним моментом р = 100 пКл·м вільно встановлюється в однорідному електричному полі напруженістю Е = 150 кВ/м. Обчислити роботу А, необхідну для того, щоб повернути диполь на кут α = 180°.

задача 12857

Диполь з електричним моментом p = 10–10 Кл·м вільно встановлюється в однорідному електричному полі напруженістю E = 10 кВ/м. Визначити зміну потенційної енергії ΔП диполя при повороті його на кут α = 60°.

задача 13033

Знайти в мкДж роботу, необхідну для повороту диполя з моментом 273 нКл·м з положення по напрямку поля в положення проти поля? Напруженість поля 767 В/м.

задача 13383

Чому дорівнює потік вектора напруженості поля E через поверхню сфери, якщо в центрі сфери знаходиться диполь з моментом p?

задача 13399

Знайти напруженість поля, створюваного диполем з електричним моментом p = 10–9 Кл·м на відстані r = 25 см від центру диполя в напрямку, перпендикулярному осі диполя.

задача 14780

При якій орієнтації електричний диполь у однорідному електричному полі (см.рис.)

знаходиться у положенні стійкої рівноваги щодо поворотів?

задача 16457

Знайдіть напруженість електричного поля диполя (заряди q і –q на відстані l один від одного) в точці, що лежить на його осі на великій відстані r >> l від нього. Порівняйте його з кулонівським полем.

задача 16458

Знайдіть напруженість електричного поля диполя (заряди q і –q на відстані l один від одного) в точці, що лежить на перпендикулярі до осі диполя на великій відстані r >> l від нього. Порівняйте його з кулонівським полем.

задача 19451

Два точкових диполя з електричними моментами р1 = 1 пКл·м і p2 = 4 пКл·м знаходяться на відстані r = 2 см один від одного. Знайти модуль напруженість електричного поля першого диполя в місці знаходження другого і момент сил, що діє на другий диполь з боку поля першого. Вважати, осі диполів лежать на одній прямій.

задача 20636

В електричному полі точкового заряду q на відстані d знаходиться електричний диполь, який вільно повертається, з дипольним моментом р. Яку роботу А треба здійснити, щоб видалити диполь в нескінченність? Вважати, що довжина диполя дуже мала в порівнянні з d.

задача 60407

Знайти в мкДж роботу, необхідну для повороту диполя з моментом 272 нКл·м з положення по напрямку поля в положення проти поля. Напруженість поля 572 В/м.

задача 60512

Визначити потенціал поля, утвореного диполем, в точках площини, перпендикулярної його осі і що проходить через середину відрізка, який з'єднує заряди диполя.