визначити питому енергію зв'язку ядра

визначити питому енергію зв'язку ядра


задача 12139

Знайти енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома 14N7. Відповідь дати в еВ і в Дж.

задача 12566

Визначте питому енергію зв'язку (в МеВ) для ядер цинку 30Zn68 і барію 56Ba137.

задача 13483

Щільність електричного струму в мідному дроті дорівнює 10 А/см². Визначте питому теплову потужність струму, якщо питомий опір міді ρ = 17 нОм·м.

задача 14382

Обчислити енергію зв'язку Есв і питому енергію зв'язку Есв уд ядра .

задача 14581

Обчислити енергію зв'язку Есв і питому енергію зв'язку Есв уд ядра 19K41.

задача 15031

Знайдіть енергію зв'язку ядра міді 29Cu63.

задача 15472

Визначте енергію зв'язку ядра атома 5B9.

задача 15473

Визначте енергію зв'язку ядра атома 89Ac225.

задача 15475

Визначте енергію зв'язку ядра атома 8O18.

задача 15476

Визначте енергію зв'язку ядра атома 78Pt195.

задача 15479

Визначте енергію зв'язку ядра атома 5B11.

задача 15481

Визначте енергію зв'язку ядра атома 92U235.

задача 15482

Визначте енергію зв'язку ядра атома 7N15.

задача 15483

Визначте енергію зв'язку ядра атома 90Th229.

задача 15484

Визначте енергію зв'язку ядра атома 53I131.

задача 15485

Визначте енергію зв'язку ядра атома 92U238.

задача 15486

Визначте енергію зв'язку ядра атома 78Pt190.

задача 15487

Визначте енергію зв'язку ядра атома 6C12.

задача 15490

Визначте енергію зв'язку ядра атома 88Ra225.

задача 15492

Визначте енергію зв'язку ядра атома 5B10.

задача 15493

Визначте енергію зв'язку ядра атома 82Pb206.

задача 15494

Визначте енергію зв'язку ядра атома 8O16.

задача 15495

Визначте енергію зв'язку ядра атома 87Fr226.

задача 15496

Визначте енергію зв'язку ядра атома 11Na22.

задача 15499

Визначте енергію зв'язку ядра атома 84Po200.

задача 15500

Визначте енергію зв'язку ядра атома 23V49.

задача 15502

Визначте енергію зв'язку ядра атома 4Be7.

задача 15503

Визначте енергію зв'язку ядра атома 15P33.

задача 15504

Визначте енергію зв'язку ядра атома 73Ta179.

задача 15505

Визначте енергію зв'язку ядра атома 10Ne24.

задача 15507

Визначте енергію зв'язку ядра атома 82Pb202.

задача 15508

Визначте енергію зв'язку ядра атома 22Ti44.

задача 15509

Визначте енергію зв'язку ядра атома 40Zr80.

задача 15510

Визначте енергію зв'язку ядра атома 13Al26.

задача 15512

Визначте енергію зв'язку ядра атома 84Po208.

задача 15513

Знайдіть питому енергію зв'язку (в МеВ) ядра атома вуглецю 6C12.

задача 15515

Знайти питому енергію зв'язку ядра атома азоту 7

задача 15517

Визначте питому енергію зв'язку ядра атома заліза 26Fe56.

задача 15910

Знайти енергію зв'язку W ядер: a) 3H1; б) 3He2. Яке з цих ядер більш стійке?

задача 16403

Обчислити енергію зв'язку Есв і питому енергію зв'язку Есв уд ядра 1H3.

задача 16683

Обчислити енергію зв'язку Есв і питому енергію зв'язку Есв уд ядра 5В11.

задача 16691

Визначити енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра 14Si31.

задача 17045

Знайти енергію зв'язку ядра 2He3.

задача 17046

Знайти енергію зв'язку ядра 1H3.

задача 17189

Обчислити енергію зв'язку Есв і питому енергію зв'язку Есв уд ядра 92U238.

задача 18282

Знайти питому енергію зв'язку есв ядра атома кисню 8O16.

задача 19159

Знайдіть енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра Co59.

задача 22861

Визначити питому енергію зв'язку ΔЕуд ядра берилію 4Ве7.

задача 23388

Визначити відносини енергії відділення нейтрону і протону до питомої енергії зв'язку ядра Li.

задача 23940

Активність препарату 40 мккі. Об'єм проби 0,1 л. Визначити питому об'ємну активність препарату у системі "СИ".

задача 24344

Показати, використовуючи співвідношення Гейзенберга, що в ядрі не можуть бути електрони. Прийняти лінійні розміри ядра – 5·10–15 м.

задача 24348

Визначити питому електропровідність кремнію при Т = 300 К, якщо Na = 2,3·1019 м–3; Nд = 2,2·1019м–3.

задача 26376

Знайти енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома алюмінію 3013Al. Відповідь дати в еВ і в Дж.

задача 26378

Знайти енергію зв'язку і питому енергію зв'язку ядра атома урану 23592U . Відповідь дати в еВ і в Дж.

задача 90009

Визначити питому енергію зв'язку ядра 73Li.

задача 90139

Знайти енергію зв'язку і . Яке з цих ядер стійкіше?

Другие предметы