арифметичний середній молекула

арифметичний середній молекула


задача 10145

Яка середня арифметична швидкість <v> молекул кисню при нормальних умовах, якщо відомо, що середня довжина вільного пробігу <l> молекули кисню при цих умовах дорівнює 100 нм?

задача 11517

Знаючи функцію розподілу молекул за швидкостями, визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул.

задача 20834

Обчислити арифметичну швидкість молекули азоту при температурі Т = 300 К. Знайти відносне число молекул, швидкості яких відрізняються від середньої арифметичної швидкості не більше, ніж на 0,5%

задача 23287

При якій температурі молекули гелію мають таку ж середню арифметичну швидкість, як молекули водню при температурі 288 К?

задача 50111

Знайти відносне число молекул газу, швидкості яких відрізняються не більше, ніж на 0,13% від середньої арифметичної швидкості.

задача 50112

Знайти відносне число молекул газу, швидкості яких відрізняються не більше, ніж на 0,65% від середньої арифметичної швидкості.

задача 50383

Використовуючи розподіл Максвелла за швидкостями, вивести формулу для середньої арифметичної швидкості молекул.

Другие предметы