знаряддя робить постріл снаряд вилетів під кутом до горизонту маса визначити початкову швидкість після час

знаряддя робить постріл снаряд вилетів під кутом до горизонту маса визначити початкову швидкість після час


задача 10013

Знаряддя, жорстко закріплене на залізничній платформі, робить постріл вздовж залізничної дороги під кутом α=30º до лінії горизонту. Визначити швидкість з відкату платформи, якщо снаряд вилітає зі швидкістю u1=480 м/с. Маса платформи зі знаряддям і снарядами m2=18 т, маса снаряда m1=60 кг.

задача 10515

На залізничній платформі встановлено знаряддя. Знаряддя жорстко скріплене з платформою. Маса платформи та знаряддя M = 20 т. Знаряддя робить постріл під кутом α = 60° до лінії горизонту в напрямку шляху. Яку швидкість u1 набуває платформа зі знаряддям внаслідок віддачі, якщо маса снаряда m = 50 кг і він вилітає з каналу ствола зі швидкістю u2 = 500 м/с?

задача 11024

Снаряд, випущений з гармати під кутом α = 30° до горизонту, двічі був на одній і тій же висоті h: через час t1 = 10 с і t2 = 50 с після пострілу. Визначити початкову швидкість v0 і висоту h.

задача 11110

При пострілі з гармати снаряд масою m1 = 10 кг отримує кінетичну енергію T1 = 1,8 МДж. Визначити кінетичну енергію T2 ствола гармати внаслідок віддачі, якщо маса m2 ствола гармати дорівнює 600 кг.

задача 11362

На залізничній платформі встановлено знаряддя, жорстко скріплене з платформою. Маса платформи і знаряддя М = 21 т. Знаряддя робить постріл по кутом φ = 60 ° до лінії горизонту в напрямку шляху. Яку швидкість набуває платформа зі знаряддям внаслідок віддачі, якщо маса снаряда m = 51 кг і він вилітає з каналу ствола зі швидкістю v1 = 501 м/с?

задача 11523

На рейках стоїть платформа масою m1 = 10 т. На платформі закріплено знаряддя масою m2 = 5 т, з якого робиться постріл уздовж рейок. Маса снаряда m3 = 100 кг; його початкова швидкість щодо знаряддя v0 = 500 м/с. Знайти швидкість u платформи в перший момент після пострілу, якщо: а) платформа стоїть нерухомо; б) платформа рухалася зі швидкістю v = 18 км/год і постріл був зроблений в напрямку, протилежному напрямку її руху.

задача 12619

Мисливець стріляє з рушниці уздовж човна під кутом у 30° до горизонту. Яку швидкість мав при вильоті заряд масою 50 г, якщо човен набув швидкість 10 см/с. Маса човна і мисливця зі спорядженням 180 кг.

задача 13061

На залізничній платформі, що рухається за інерцією зі швидкістю v0 = 3 км/ч, укріплено знаряддя. Маса платформи зі знаряддям М = 10 т. Ствол гармати спрямований у бік руху плацдарми. Снаряд масою m = 10 кг вилітає зі ствола під кутом α = 60° до горизонту. Визначте швидкість v снаряда (відносно Землі), якщо після пострілу швидкість платформи зменшилася у n = 2 рази.

задача 13831

З гармати масою 5 т, жорстко закріпленої на залізничній платформі масою 15 т, зроблений постріл уздовж залізничного полотна снарядом масою 100 кг, швидкість якого 500 м/с і спрямований під кутом 30° до горизонту. Визначити швидкість руху платформи, якщо вона стояла нерухомо.

задача 15113

Дальність польоту снаряда дорівнює максимальній висоті. Під яким кутом до горизонту зроблений постріл.

задача 17258

Початкова швидкість снаряда ν0 = 490 м/с. Під яким кутом α до горизонту слід кинути цей снаряд з початку координат, щоб він потрапив в точку з координатами х = 700 м; у = 680 м.

задача 17671

Снаряд масою 2 кг, що летить зі швидкістю 300 м/с, потрапляє в мішень з піском масою 100 кг і застряє в ньому. З якою швидкістю і в якому напрямку буде рухатися мішень після попадання снаряда в випадках:
1) мішень нерухома; 2) мішень рухалася в одному напрямку зі снарядом зі швидкістю 72 км/год.

задача 26468

З гармати випустили послідовно два снаряди зі швидкістю 174 м/с, перший - під кутом 57° до горизонту, другий - під кутом 22°. Знайти інтервал часу між пострілами, при якому снаряди зіткнуться один з одним.

задача 26690

Із гармати масою 5 т вилітає снаряд масою 100 кг. Кінетична енергія снаряда при вильоті 7,5·106 Дж. Яку кінетичну енергію отримує гармата внаслідок віддачі?

задача 40474

З судна масою 750 т зроблений постріл з гармати в бік, протилежний його руху, під кутом 60° до горизонту. На скільки змінилася швидкість судна, якщо снаряд масою 30 кг вилетів зі швидкістю 1 км/с відносно судна?

задача 40512

З броньованої платформи масою 20000 кг (разом з гарматою) зроблений постріл зі стовбура гармати, спрямованого під кутом 30° до горизонту. Маса снаряда 26 кг, швидкість снаряда 700 м/с. Знайти швидкість руху платформи після пострілу, якщо перед пострілом вона рухалася в напрямку пострілу зі швидкістю 4,5 км/ч.

задача 40572

Снаряд масою 2 кг, що летить зі швидкістю 300 м/с потрапляє в мішень з піском масою 100 кг і застряє в ньому. З якою швидкістю і в якому напрямку буде рухатися мішень після попадання снаряда, коли мішень рухалася назустріч снаряду зі швидкістю 72 км/год.

задача 40780

Снаряд масою 20 кг, що летить горизонтально зі швидкістю 500 м/с, потрапляє в платформу з піском масою 10 т, що рухається зі швидкістю 36 км/год назустріч снаряду, і застряє в піску. Визначити швидкість, яку отримає платформа від поштовху.

задача 40875

Залізнична платформа з встановленою на ній гарматою важить m = 20 т і рухається зі швидкістю 2,5 м/с. З гармати робиться постріл в горизонтальному напрямку. Знайти швидкість платформи після пострілу, якщо маса снаряду 10 кг, швидкість снаряда щодо платформи 700 м/с.