щільність поверхневого заряду потенціал поверхню відстань дорівнює між

щільність поверхневого заряду потенціал поверхню відстань дорівнює між


задача 11185

За допомогою теореми Гауса визначити поле площини, зарядженої з поверхневою щільністю заряду σ.

задача 13445

Простір між пластинами плоского конденсатора заповнено склом (ε = 7). Відстань між пластинами d = 5 мм, різниця потенціалів U = 1 кВ. Визначте: 1) напруженість поля в склі; 2) поверхневу щільність заряду на пластинах конденсатора; 3) поверхневу щільність зв'язаних зарядів на склі.

задача 14591

Дві кульки з зарядами q1 = 5,0 нКл і q2 = 10,0 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см один від одного. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці поля, що знаходиться посередині між ними?

задача 16113

Протон з енергією 10–19 Дж в нескінченності рухається уздовж силової лінії до поверхні зарядженої сфери радіусом 5 см і зупиняється на відстані 2 см від поверхні. Знайти поверхневу щільність заряду сфери.

задача 16123

Паралельно з великою площиною, зарядженою з поверхневою щільністю заряду 4 мк

задача 16911

Поле утворено зарядженим по поверхні нескінченно тонким диском радіуса R = 0,04 м. Поверхнева щільність диска σ = 10–8 Кл/м2. Обчислити різницю потенціалів в точках, що лежать на осі диска, на відстанях A = 0,02 м і B = 0,05 м від центру диска.

задача 17633

Знайти роботу по переміщенню електрона в полі великої зарядженої площини з поверхневою щільністю заряду 1 нКл/см2 з відстані 1 мм до відстані 2 см від площини.

задача 60336

Дві заряджені кульки радіусами 80,0 і 160 мм з'єднали металевим дротом. Загальний заряд кульок до з'єднання дорівнював 30,0 нКл. Знайти поверхневу щільність розподілу зарядів на кульках і потенціал другої кульки після з'єднання.

задача 60426

Електричний заряд рівномірно розподілений з поверхневою щільністю 366 нКл/м2 по круговій циліндричній поверхні радіусом 370 мм, що знаходиться у вакуумі. Визначити різницю потенціалів двох точок поля, створюваного цим зарядом, що знаходяться на відстані 80 мм і 207 мм від осі циліндра.