радіус тонкого півкільця магнітне поле знайти струм

радіус тонкого півкільця магнітне поле знайти струм


задача 10087

B однорідному магнітному полі з індукцією 0,02 Тл в площині, перпендикулярній лініям індукції, розташоване дротове півкільце завдовжки 3 см, по якому тече струм силою 0,1 А. Знайти результуючу силу, що діє на півкільце.

задача 10276

Тонкий дріт довжиною l = 20 см зігнутий у вигляді півкільця і поміщений в магнітне поле (B = 10 мТл) так, що площа півкільця перпендикулярна лініям магнітної індукції. По дроту пропустили струм I = 50 А. Визначити силу F, що діє на дріт. Підводять дроти спрямовані уздовж ліній магнітної індукції.

задача 10673

Тонке півкільце радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілений заряд Q1 = 0,2 мкКл. Визначити напруженість поля в центрі кривизни півкільця, a також силу, що діє в цій точці на точковий заряд Q2 = 10 нКл.

задача 13505

Провід у вигляді тонкого півкільця радіусом R = 10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B = 50 мТл. По дроту тече струм силою I = 10 А. Знайти силу F, що діє на провід, якщо площина півкільця перпендикулярна лініям індукції, а провідні дроти знаходяться поза полем.

задача 13527

По тонкому дротовому півкільцю радіусом R = 50 см тече струм I = 1 А. Перпендикулярно площині півкільця порушено однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,01 Тл. Знайдіть силу, що розтягує півкільце. Дія на півкільце магнітного поля підвідних проводів і взаємодію окремих елементів півкільця не враховувати.

задача 14607

Тонке півкільце радіусом 20 см несе рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною 1 мкКл/м. Визначити напруженість електростатичного поля в центрі кривизни півкільця. Яка сила буде діяти на заряд 20 нКл, якщо її помістити в цю точку.

задача 14758

По поверхности плоского полукольца радиусами R и 2R равномерно распределен электрический заряд Q = 20 нКл. Определить в точке О, совпадающей с центром кольца напряженность Е электрического поля. Радиус R = 10 см.