радіус тонкого півкільця магнітне поле знайти струм

радіус тонкого півкільця магнітне поле знайти струм


задача 10087

B однорідному магнітному полі з індукцією 0,02 Тл в площині, перпендикулярній лініям індукції, розташоване дротове півкільце завдовжки 3 см, по якому тече струм силою 0,1 А. Знайти результуючу силу, що діє на півкільце.

задача 10276

Тонкий дріт довжиною l = 20 см зігнутий у вигляді півкільця і поміщений в магнітне поле (B = 10 мТл) так, що площа півкільця перпендикулярна лініям магнітної індукції. По дроту пропустили струм I = 50 А. Визначити силу F, що діє на дріт. Підводять дроти спрямовані уздовж ліній магнітної індукції.

задача 10673

Тонке півкільце радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілений заряд Q1 = 0,2 мкКл. Визначити напруженість поля в центрі кривизни півкільця, a також силу, що діє в цій точці на точковий заряд Q2 = 10 нКл.

задача 13505

Провід у вигляді тонкого півкільця радіусом R = 10 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією B = 50 мТл. По дроту тече струм силою I = 10 А. Знайти силу F, що діє на провід, якщо площина півкільця перпендикулярна лініям індукції, а провідні дроти знаходяться поза полем.

задача 13527

По тонкому дротовому півкільцю радіусом R = 50 см тече струм I = 1 А. Перпендикулярно площині півкільця порушено однорідне магнітне поле з індукцією В = 0,01 Тл. Знайдіть силу, що розтягує півкільце. Дія на півкільце магнітного поля підвідних проводів і взаємодію окремих елементів півкільця не враховувати.

задача 14607

Тонке півкільце радіусом 20 см несе рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною 1 мкКл/м. Визначити напруженість електростатичного поля в центрі кривизни півкільця. Яка сила буде діяти на заряд 20 нКл, якщо її помістити в цю точку.

задача 14758

По поверхности плоского полукольца радиусами R и 2R равномерно распределен электрический заряд Q = 20 нКл. Определить в точке О, совпадающей с центром кольца напряженность Е электрического поля. Радиус R = 10 см.

задача 17317

Знайти індукцію магнітного поля в точці О, якщо провідник з струмом І має вигляд, показаний на малюнку. Горизонтальні частини дроту можна вважати нескінченно довгими, радіус півкільця дорівнює R.

задача 17357

Стрижень зігнутий в півкільце радіуса R = 5 см, заряджений лінійної щільністю заряду τ = 133·10–9 Кл/м. Яку роботу треба зробити, щоб перенести заряд Q = 6·10–9 Кл з центру півкільця в нескінченність.

задача 17376

Тонке півкільце радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілений заряд з лінійною густиною τ = 10–6 Кл/м. У центрі кривизни півкільця знаходиться точковий заряд q = 2·10–10 Кл. Визначити силу взаємодії точкового заряду і зарядженого півкільця.

задача 17377

Заряд з лінійною густиною τ = 3·10–6 Кл/м рівномірно розподілений по тонкому півкільцю, в центрі кривизни якого знаходиться точковий заряд q = 5·10–11 Кл. Сила взаємодії точкового заряду і зарядженого півкільця дорівнює 5·10–5 Н. Знайти радіус півкільця.

задача 17378

Точковий заряд q = 3·10–11 Кл знаходиться в центрі кривизни тонкого півкільця радіусом R = 5 см, рівномірно зарядженого з лінійною щільністю τ. Сила взаємодії точкового заряду і зарядженого півкільця дорівнює 6·10–5 Н. Визначити лінійну щільність заряду півкільця τ.

задача 17436

Тонке півкільце радіусом R = 10 см несе рівномірно розподілене заряд з лінійною густиною τ = 1 мкКл/м. У центрі кривизни півкільця знаходиться заряд Q = 20 нКл. Визначити силу взаємодії точкового заряду і зарядженого півкільця.

задача 18093

Тонке півкільце радіуса R рівномірно заряджене зарядом q. Знайти напруженість поля Е в центрі кривизни півкільця.

задача 18957

Кільце радіуса R = 50 мм з тонкого дроту зігнули по діаметру під прямим кутом. Знайти магнітну індукцію в центрі кривизни півкілець при струмі I = 2,25 А.

задача 19973

Тонке півкільце радіусом r заряджене рівномірно з лінійною щільністю τ. Визначити напруженість поля в центрі кривизни півкільця.

задача 20841

Обчислити напруженість електричного поля в точці, розташованій в центрі півкільця радіуса R = 0,05 см, якщо по цьому півкільцю рівномірно розподілений заряд Q = 3·10–7 Кл.

задача 20855

Провідник у вигляді тонкого півкільця радіуса 0,1 м знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,5·10–4 Тл. По дроту тече струм 1 А. Знайти величину і напрямок сили, діючої на провідник, якщо площина півкільця паралельна лініям індукції магнітного поля.

задача 20867

Тонке півкільце радіусом R = 10 см несе заряд Q = 2·10–6 Кл. Півкільце рівномірно обертається з частотою f = 15 1/c щодо осі, що збігається з діаметром, і що проходить через середину півкільця. Визначити магнітний момент кругового струму, викликаного обертанням півкільця.

задача 20871

Тонке півкільце радіусом R = 4 см несе заряд Q = 10–8 Кл. Півкільце рівномірно обертається з частотою f = 20 1/c щодо осі, що проходить через кінці півкільця. Визначити магнітний момент півкільця, пов'язаний з обертанням півкільця.

задача 21337

Тонкий стрижень зігнутий у вигляді півкільця радіуса R. Заряд +q рівномірно розподілений по верхній половині півкільця, заряд –q рівномірно розподілений по нижній половині. Визначити напруженість поля в центрі півкільця.

задача 22683

Струм I = 11,0 А тече по довгому прямому провіднику, переріз якого має форму тонкого півкільця радіуса R = 5,0 см (рис. 2.64). Знайти магнітну індукцію на осі О.

Другие предметы