межа рентгенівського спектра довжина хвиля визначити напругу трубки

межа рентгенівського спектра довжина хвиля визначити напругу трубки


задача 10400

Рентгенівське випромінювання (λ = 1 нм) розсіюється електронами, які можна вважати практично вільними. Визначити максимальну довжину хвилі λmax рентгенівського випромінювання в розсіяному пучку.

задача 10874

Рентгенівскі промені (λ = 0,1 нм) розсіюються електронами, які можна вважати практично вільними. Визначити максимальну довжину хвилі λмакс рентгенівських променів у розсіяному пучку.

задача 11225

Визначити значення найбільш короткої довжини хвилі рентгенівського випромінювання, якщо до рентгенівської трубки прикладено напругу 76 кВ. Відповідь дати в пм.

задача 11924

При якій найменшій напрузі Umin на рентгенівській трубці починають з'являтися лінії серії Kα меди?

задача 12487

При дослідженні лінійного рентгенівського спектра деякого елемента було знайдено, що довжина хвилі лінії Кα дорівнює 76 см. Який це елемент.

задача 13926

Кристал з постійною решітки 0,281 нм встановлено так, що кут ковзання рентгенівських променів 14°. Поступово збільшуючи напругу, прикладена до рентгенівської трубки, при напрузі 9100 В отримали перший максимум. Знайти за цими даними постійну Планка.

задача 15699

Зобразіть спектр наступного складного сигналу: x = 4 sin πt + 2 sin 2πt + sin 3πt + 0,5 sin 4πt.

задача 19921

При збільшенні напруги на рентгенівській трубці в n = 1,5 рази довжина хвилі короткохвильової межі суцільного рентгенівського спектра змінилася на Δλ = 26 пм. Знайти первинну напругу на трубці.

задача 26529

Під якою напругою U працює рентгенівська трубка, якщо саме "жесткое" випромінювання в спектрі цієї трубки має довжину хвилі λmin = 3,0·10–11 м?

задача 26550

Кордон гальмівного спектру по частоті змістилася у бік зменшення на 20%. Як змінилася напруга в рентгенівській трубці?

задача 80086

Визначити енергію, імпульс і масу фотона, довжина хвилі якого відповідає: 1) видимій частині спектру з довжиною хвилі λ = 0,6 мкм; 2) рентгенівському випромінюванню з довжиною хвилі λ = 1 Å; 3) гамма–випромінюванню з довжиною хвилі λ = 0,01 Å.

задача 80542

У рентгенівській трубці різниця потенціалів між анодом і катодом U = 1 кВ. Визначте короткохвильову межу суцільного рентгенівського спектра.

задача 80543

Різниця потенціалів між анодом і катодом рентгенівської трубки дорівнює U = 10 кВ. При цьому короткохвильова межа рентгенівського спектра, випромінюваного анодом, дорівнює λ0 = 0,124 нм. Визначте за цими даними постійну Планка h.