електрон головний квантовий стан відповідно атом визначити число

електрон головний квантовий стан відповідно атом визначити число


задача 10422

Обчислити з теорії Бора період Т обертання електрона в атомі водню, що знаходиться в збудженому стані, який визначається головним квантовим числом n = 2.

задача 10894

Обчислити з теорії Бора частоту ν обертання електрона в атомі водню, що знаходиться в збудженому стані, який визначається головним квантовим числом n = 3.

задача 10957

Використовуючи принцип Паулі, визначити, яке максимальне число електронів в атомі можуть мати однакові головне n = 4, орбітальне l = 3 і магнітне m = 3 квантові числа.

задача 11213

Використовуючи принцип Паулі, вказати, яке максимальне число електронів в атомі можуть мати однакові головне і орбітальне квантові числа n = 2 і l = 1.

задача 11232

Обчислити максимальний момент імпульсу атома водню в стані з головним квантовим числом n = 6.

задача 11234

Знайти модуль мінімального магнітного моменту атома водню, що знаходиться в стані з головним квантовим числом n = 6.

задача 12429

Запишіть можливі значення орбітального числа l і магнітного квантового числа ml для головного квантового числа n = 3.

задача 12721

Використовуючи принцип Паулі, вказати, яке максимальне число Nmax електронів в атомі можуть мати однаковими наступні квантові числа: 1) n, l, m, ms; 2) n, l, m; 3) n, l; 4) n.

задача 14069

Визначити частоту світла, випромінюваного атомом водню, при переході електрона на рівень з головним квантовим числом n = 2, якщо радіус орбіти електрона змінився в k = 9 разів.

задача 14176

Запишіть можливі значення орбітального квантового числа l і магнітного квантового числа ml для головного квантового числа n = 4.

задача 15755

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 2. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 1.

задача 18246

Визначити довжину хвилі випромінювання атома водню при переході електрона з енергетичного рівня з головним квантовим числом n = 3 в основний стан (n = 1).

задача 19308

У мікрохвильовій терапії використовуються електромагнітні хвилі в дециметровому діапазоні λ1 = 65 см і сантиметровому діапазоні λ2 = 12,6 см. Визначити відповідні частоти.`

задача 19354

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 4. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 0.

задача 19355

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 3. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 1.

задача 19356

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 5. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 2.

задача 19357

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 6. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 3.

задача 19358

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 2. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = –1.

задача 19359

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 5. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = –2.

задача 19360

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 4. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = –3.

задача 19361

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 3. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 0.

задача 19362

Заповненій електронній оболонці відповідає головне квантове число n = 6. Визначте число електронів на цій оболонці, які мають однакове магнітне квантове число ml = 2.

задача 21606

Використовуючи квантову статистику, знайти число електронів в зоні в інтервалі енергій від 0 до EF при Т = 0 К і концентрацію n0.

задача 22120

Визначте частоту світла, випромінюваного атомом водню, при переході електрона на рівень з головним квантовим числом n1, рівним 3, якщо радіус орбіти електрона змінився в k = 7 разів.

задача 22379

Атом водню знаходиться в збудженому стані з головним квантовим числом 3. Падаючий фотон вибиває з атома електрон, повідомляючи йому кінетичну енергію 2,5 еВ. Обчислити енергію падаючого фотона.

задача 22413

Атом водню знаходиться в збудженому стані з головним квантовим числом 3. Падаючий фотон вибиває з атома електрон, надаючи йому кінетичну енергію 2,5 еВ. Обчислити енергію падаючого фотона.

задача 23129

Яку різницю потенціалів пройшов електрон, якщо, зіштовхуючись із атомом ртуті, переводить його у перший збуджений стан? Частота випромінювання фотона, що відповідає переходу атома ртуті в нормальний стан, дорівнює: ν = 5,63·1014 Гц.

задача 24292

Намалюйте діаграму енергетичних рівнів атома водню до n = 4 включно, проградуюйте шкалу в електрон-вольтах та позначте стани квантовими числами n і l. Покажіть на діаграмі всі можливі переходи, які можуть дати фотони λ = 6570 А.

задача 80089

Пояснити наявність світлового тиску з точки зору квантової теорії світла.

задача 90148

Записати можливі значення квантових чисел n, l, m, s для електрона атома водню в стані 4f.

Другие предметы