перпендикуляр точка прямий кут визначити відстань двох знаходиться

перпендикуляр точка прямий кут визначити відстань двох знаходиться


задача 12930

Дві кульки з зарядами q1 = 5 нКл і q2 = 10 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см одна від одної. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці, що знаходиться на перпендикулярі, проведеному до першого заряду і на відстані 10 см від цього заряду?

задача 12931

Дві кульки з зарядами q1 = 5 нКл і q2 = –10 нКл знаходяться на відстані r1 = 40 см одна від одної. Чому дорівнює потенціал поля цих зарядів в точці, що знаходиться на перпендикулярі, проведеному до першого заряду і на відстані 10 см від цього заряду?

задача 14584

У вакуумі на відстані r = 10 см один від одного розташовані два точкових заряди q1 = 8 нКл і q2 = –6 нКл. Відстань АВ = 5 см, ε = 1. Знайдіть напруженість сумарного електричного поля в точці В, (див. Рис.), що лежить на серединному перпендикулярі.

задача 16910

Електричне поле утворено зарядженою ниткою довжиною L = 0,2 м і τ = 10–9 Кл/м. Обчислити різницю потенціалів в двох точках, що лежать на перпендикуляр, проведений через середину нитки, на відстанях A = 0,1 м і B = 0,25 м від нитки.

задача 17478

У вершинах квадрата зі стороною а є чотири заряди. Знайти напруженість електричного поля на перпендикулярі, відновленому з центру квадрата, як функцію відстані х.

задача 17782

Дві паралельні нитки довжиною L1 = L2 = 17,4 см, розташовані на відстані 8 см, заряджені лінійної щільністю τ1 = τ2 = +10–9 Кл/м. Знайти величину і напрямок напруженості електричного поля в точці перетину перпендикулярів, проведених через середні точки нитки, на відстані S = 10 см від них.

задача 17971

Два довгих прямих провідника, по яких течуть струми 1 А і 2 А, розташовані взаємно перпендикулярно. Знайти індукцію магнітного поля в середині загального перпендикуляра, якщо його довжина 1 см.

задача 23186

Пряма ділянка дороги довжиною 138 м перетинає закрут річки в точках А і Б. Для вимірювання площі землі, укладеної між берегом річки та дорогою, виміряно відстані від дороги до річки, починаючи від точки А. Результати вимірювань зведені у таблиці. Визначити потрібну площу.

задача 23323

Три однакові синфазні випромінювання розташовані вздовж однієї прямої на відстані d = λ/2 один від одного. Використовуючи метод векторних діаграм, визначити кути, у напрямі яких система не випромінює.

задача 26476

Обчисліть індукцію і напруженість магнітного поля в точці, що лежить на перпендикулярі до провідника, на відстані d = 1 м від провідника. Точка перетину перпендикуляра і провідника відстоїть від центру провідника на відстані r = 0,5 м. Довжина провідника l = 3 м, сила струму I = 20 А.

задача 70245

Два нескінченно довгих прямих дроти, по яких течуть струми I1 = I3 = 10 А, розташовані на відстані АВ = 1 м один від одного. Через точку, яка ділить відстань між струмами I1 і I3 навпіл, тече паралельний їм струм I2. Знайти напрям і силу цього струму, якщо напруженість поля в точці, що лежить на перпендикулярі до середини відрізка АВ на відстані 0,5 м від неї, дорівнює нулю.

задача 80222

Людина розглядає предмети, що знаходяться на дні водойми. Кут між променем зору і перпендикуляром до поверхні води дорівнює 60°. У скільки разів удавана глибина водойми менше істинної?

задача 80238

При висвітленні диска радіусом 5 см на екрані, що знаходиться від нього на відстані 1,5 м виходить тінь радіусом 10 см і півтінь радіусом 12,5 см. Знайти відстань від джерела до диска, якщо джерело, диск і екран паралельні один одному, і їх центри лежать на одному перпендикулярі.

Другие предметы