щільність тиск водяної пари дорівнює визначити температуру

щільність тиск водяної пари дорівнює визначити температуру


задача 11629

Здійснюючи замкнутий процес, газ отримав від нагрівача кількість теплоти Q1 = 4 кДж. Визначити роботу А газу при протіканні циклу, якщо його термічний ККД η = 0,1.