щільність тиск водяної пари дорівнює визначити температуру

щільність тиск водяної пари дорівнює визначити температуру


задача 11629

Здійснюючи замкнутий процес, газ отримав від нагрівача кількість теплоти Q1 = 4 кДж. Визначити роботу А газу при протіканні циклу, якщо його термічний ККД η = 0,1.

задача 23231

В електрочайнику, потужність якого N = 1000 Вт, можна закип'ятити V = 2 л води за час τ = 15 хв, ККД чайника 50%. Якою була початкова температура води?

задача 23232

Яка температура м'яза t1, вважаючи, що вона працює як теплова машина при температурі +25°С, а ККД дорівнює 1/3?

задача 24488

Багатоатомний ідеальний газ здійснює цикл Карно, при цьому в процесі адіабатичного розширення об'єм газу збільшується у k = 4 рази. Визначте термічний ККД циклу.

Другие предметы