інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду

інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду


задача 11434

Електромагнітна хвиля рухається в середовищі з ε = 1,3 і μ = 1 в напрямку = (0.32, –0.51, 0.80). Амплітуда світлового вектора хвилі дорівнює = (1.5, 2.2, 0.8) В/м. Чому дорівнює амплітуда вектора напруженості магнітного поля?

задача 11500

Чому дорівнює амплітуда електричної та магнітної компонент електромагнітного поля електричної лампочки потужністю 100 Вт на відстані 1 м. Розподіл інтенсивності випромінювання вважати сферичним.

задача 13760

Головка опромінювача медичного ультразвукового генератора має діаметр 4,5 см. Визначити повну потужність, що випромінюється головкою при терапевтичній інтенсивності 1 Вт/см2.

задача 13801

B вакуумі вздовж осі χ поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі дорівнює 1 мА/м. Визначте амплітуду напруженості електричного поля хвилі.

задача 15520

Рівень звукового тиску 40 дБ. Знайти амплітуду звукового тиску і інтенсивність звуку.

задача 18207

Записати рівняння циліндричної хвилі. Встановити закон, за яким змінюється амплітуда і інтенсивність циліндричної хвилі зі зміною відстані від джерела.

задача 18208

Записати рівняння сферичної хвилі. Встановити закон, за яким змінюється амплітуда і інтенсивність сферичної хвилі зі зміною відстані від джерела.

задача 18214

Плоска хвиля з довжиною λ поширюється вздовж напрямку, що утворює з осями X,

задача 18225

Амплітуда напруженості електричного поля плоскої електромагнітної хвилі дорівнює 1000 В/м. Яка амплітуда напруженості магнітного поля цієї ж хвилі?

задача 18226

Яка інтенсивність електромагнітної хвилі в вакуумі, якщо амплітуда напруженості її електричного поля становить 27,5 В/м.

задача 18228

У вакуумі вздовж осі X поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості магнітного поля якої дорівнює 0,05 А/м. Яка амплітуда напруженості електричного поля хвилі і її інтенсивність?

задача 18230

В однорідному середовищі поширюється плоска електромагнітна хвиля, що описується рівнянням E = E0exp(–γx)cos(ωt–kx). Прийнявши довжину хвилі λ = 1 м і γ = 0,1 м–1, знайти різницю фаз Δφ в точках, для яких відношення амплітуд дорівнює 1,01.

задача 18287

У вакуумі вздовж осі X поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі H0 = 5·10–2 А/м. Визначити: а) амплітуду напруженості електричного поля хвилі E0; б) середню за часом щільність енергії хвилі w.

задача 18288

У вакуумі вздовж осі x поширюється плоска електромагнітна хвиля, амплітуда напруженості магнітного поля якої дорівнює 5 мА/м. Визначте інтенсивність хвилі.

задача 40688

Величина напруженості електричного поля В електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 6·103 м в момент часу t = T/4 дорівнює половині амплітуди. Знайти відстань точки від джерела коливань.

задача 80441

Кут між напрямком поширення плоскої електромагнітної хвилі і поверхнею, на яку в повітрі падає хвиля, дорівнює α = 30°. Тиск, який викликає хвиля на поверхню, дорівнює p = 60·10–20 Н/м2. Знайти коефіцієнт відбиття R поверхні, якщо амплітуда напруженості електричного поля Еm = 0,4 мВ/м.