інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду

інтенсивний напруженість поля плоска електромагнітна хвиля поширюється визначити знайти амплітуду


задача 11434

Електромагнітна хвиля рухається в середовищі з ε = 1,3 і μ = 1 в напрямку = (0.32, –0.51, 0.80). Амплітуда світлового вектора хвилі дорівнює = (1.5, 2.2, 0.8) В/м. Чому дорівнює амплітуда вектора напруженості магнітного поля?

задача 11500

Чому дорівнює амплітуда електричної та магнітної компонент електромагнітного поля електричної лампочки потужністю 100 Вт на відстані 1 м. Розподіл інтенсивності випромінювання вважати сферичним.

задача 13760

Головка опромінювача медичного ультразвукового генератора має діаметр 4,5 см. Визначити повну потужність, що випромінюється головкою при терапевтичній інтенсивності 1 Вт/см2.

задача 13801

B вакуумі вздовж осі χ поширюється плоска електромагнітна хвиля. Амплітуда напруженості магнітного поля хвилі дорівнює 1 мА/м. Визначте амплітуду напруженості електричного поля хвилі.

задача 15520

Рівень звукового тиску 40 дБ. Знайти амплітуду звукового тиску і інтенсивність звуку.

задача 40688

Величина напруженості електричного поля В електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 6·103 м в момент часу t = T/4 дорівнює половині амплітуди. Знайти відстань точки від джерела коливань.

задача 80441

Кут між напрямком поширення плоскої електромагнітної хвилі і поверхнею, на яку в повітрі падає хвиля, дорівнює α = 30°. Тиск, який викликає хвиля на поверхню, дорівнює p = 60·10–20 Н/м2. Знайти коефіцієнт відбиття R поверхні, якщо амплітуда напруженості електричного поля Еm = 0,4 мВ/м.