однорідне електричне магнітне заряд маса довжина хвиля

однорідне електричне магнітне заряд маса довжина хвиля


Задача 26597

Кривошип 2 довжиною ОА = 1 м обертається з кутовою швидкістю ω2 = 10 рад/с. Відносно кривошипа обертається однорідний диск 1 масою m1 = 10 кг з кутовою швидкістю. Визначити модуль кількості руху системи, вважаючи кривошип 2 однорідним стрижнем масою m = 5 кг.

задача 16142

Квадратна рамка з мідного дроту довжиною l = 40 см і площею поперечного перерізу S = 1 мм2 знаходиться в однорідному магнітному полі (B = 0,1Тл). Площина рамки складає кут β = π/3 з лініями магнітної індукції. Визначити заряд Q, який протікає по рамці, якщо її видалити з магнітного поля. Питомий опір ρ равно 17 нОм·м.

задача 18076

На малюнку показані два способи обертання рамки в магнітному полі. Струм в рамці 1) виникає в обох випадках 2) не виникає ні в одному випадку 3) виникає тільки в першому випадку 4) виникає тільки в другому випадку.

задача 21115

До якого потенціалу φ можна зарядити віддалену від інших тіл цинкову кульку, опромінюючи її ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі 200 нм?

задача 25003

Однорідний круглий конус має висоту h. На якій відстані l від вершини знаходиться його центр мас?

Другие предметы