сумарна маса дорівнює знайти швидкість

сумарна маса дорівнює знайти швидкість


задача 12232

Візок масою 100 кг рухається по рейках зі швидкістю 1 м/с. Людина масою 60 кг наздоганяє візок і вискакує на нього під кутом 30° до напрямку його руху. Швидкість людини 3 м/с. Визначити зміну сумарної кінетичної енергії візка і людини.

задача 13471

Визначте сумарний імпульс електронів в прямому проводі довжиною I = 500 м, по якому тече струм I = 20 А.

задача 15005

Локомотив масою m починає рухатися зі станції так, що його швидкість змінюється за законом: v = , где α — стала; s — пройдений шлях. Знайти сумарну роботу всіх сил, що діють на локомотив, за перші t секунд після початку руху.

задача 60491

Потенціали кульок з ємністю 6 і 9 пФ рівні 200 і 800 B відповідно. Знайти сумарний заряд і потенціал кульок після їх з'єднання.

задача 80373

Температура абсолютно чорного тіла дорівнює 342°С. Після підвищення температури сумарна потужність випромінювання збільшилася в 14 разів. На скільки градусів підвищилася температура тіла?