рух імпульс електрона орбіті атома водню обумовлений взаємодією сил магнітного моменту

рух імпульс електрона орбіті атома водню обумовлений взаємодією сил магнітного моменту


задача 12489

Момент импульсу Ll орбітального руху електрона в атомі водню дорівнює 1,83·10–34 Дж·с. Визначити магнітний момент μl, обумовлений орбітальним рухом електрона.

задача 12490

Момент імпульсу орбітального руху електрона в атомі водню 1,83·10–32 Дж·с. Визначити магнітний момент, обумовлений орбітальним рухом електрона.

задача 14678

Знайти імпульс електрона в атомі водню, якщо індукція магнітного поля, створеного ним в центрі орбіти при обертанні, дорівнює 0,39 Тл.

задача 17123

Обчислити довжину хвилі фотона, якщо випромінювання обумовлено переходом електрона в атомі водню з п'ятого енергетичного рівня на третій. До якої області спектра відноситься це випромінювання?

задача 26543

Визначити момент імпульсу і його проекцію на заданий напрямок електронів, що знаходяться в стані: a) 3s; б) 2р.

задача 26549

Атом водню, що знаходився спочатку в основному стані, поглинув квант світла і перейшов в p-стан. Визначити зміну моменту імпульсу орбітального руху електрона.